Οι αποτιμήσεις στον κλάδο της ναυτιλίας μετά την πώληση της Hellenic Seaways στην Attica Συμμετοχών

Οι αποτιμήσεις στον κλάδο της ναυτιλίας μετά την πώληση της Hellenic Seaways στην Attica Συμμετοχών
Με premium έναντι της αγοράς του πακέτου από την Τράπεζα Πειραιώς έγινε η αγορά του ποσοστού που κατείχαν οι Μινωικές Γραμμές
Με τίμημα που παραπέμπει στα 162 εκατ. ευρώ για το σύνολο της εταιρείας, πουλήθηκε το 48,53% της Hellenic Seaways από τις Μινωικές Γραμμές στην Attica Συμμετοχών.
Με βάση τα αποτελέσματα του 2017 ο όμιλος Hellenic Seaways εμφανίζει καθαρή θέση 88,8 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι η πώληση έγινε με p/bv 1,82.
Επίσης είχε καθαρό δανεισμό 134 εκατ. ευρώ περίπου και συνολικές υποχρεώσεις 173,2 εκατ. ευρώ που δίνει ένα δείκτη ξένα /ίδια κεφάλαια 1,95 φορές και καθαρό δανεισμό προς ίδια κεφάλαια 1,5.
Οι πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί στα 129 εκατ. ευρώ από 131,5 εκατ. ευρώ, άρα η πώληση έγινε με τίμημα υψηλότερο των πωλήσεων και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ. ευρώ.
Η κερδοφορία δίνει p/e 20,7 φορές για το 2017 και 16,3 φορές για το 2016.
Η Attica Συμμετοχών, η οποία εξαγόρασε την Hellenic Seaways, διαπραγματεύεται με βάση το τίμημα, ελκυστικά.
Πιο αναλυτικά η Attica έχει καθαρή θέση 402 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 270 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι ο δείκτης p/bv είναι στις 0,67 φορές.
Για να παίξει με δείκτη 1,82 της HSW θα πρέπει η αποτίμηση να τριπλασιαστεί σχεδόν και να φτάσει τα 733 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον η Attica διαπραγματεύεται με χαμηλό δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA και καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια.
Ο όμιλος των Μινωικών γραμμών, που πούλησε το ποσοστό που κατείχε, εμφάνισε το 2017 79,4 εκατ. ευρώ τζίρο έναντι 62,4 εκατ. ευρώ το 2016, EBITDA 20,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,08 εκατ. ευρώ από 20,6 εκατ. ευρώ.
Είχε καθαρή θέση 284,3 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 155,6 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 105,2 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως στις λογιστικές καταστάσεις αναφέρεται πως η πώληση του ποσοστού στην HSW θα γινόταν με τίμημα 74,5 εκατ. ευρώ, ενώ η χθεσινή (12/6) ανακοίνωση της Attica αναφέρει τίμημα 78,5 εκατ. ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, για να πιάσει την αποτίμηση της HSW ο όμιλος των Μινωικών γραμμών και να παίξει με αντίστοιχο p/bv πρέπει να διπλασιαστεί η τιμή της μετοχής.
Η HSW έχει το χαμηλότερο p/e μεταξύ των τριών σε δημοσιευμένα αποτελέσματα, αλλά την υψηλότερη μόχλευση.
Υπενθυμίζεται πως η Τράπεζα Πειραιώς είχε πουλήσει το 50,3% της HSW στην Attica με τίμημα 69 εκατ. ευρώ, επομένως πλήρωσε κάτι παραπάνω τις Μινωικές Γραμμές προκειμένου να αποκτήσει το ποσοστό της.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS