Τι σημαίνει η συμφωνία πώλησης των Σελόντα και Νηρέα στην Andromeda Seafood και τα αναπάντητα ερωτήματα

Τι σημαίνει η συμφωνία πώλησης των Σελόντα και Νηρέα στην Andromeda Seafood και τα αναπάντητα ερωτήματα
Μικρή θα είναι η βελτίωση των μεγεθών των δύο εταιρειών αφού τα δάνεια παραμένουν υψηλά και τα 20 εκατ. ευρώ δεν φέρνουν απομόχλευση 
Η ολοκλήρωσης της πολυσυζητημένης συμφωνίας της πώλησης των Σελόντα και Νηρέα από τις τράπεζες στην Andromeda Seafood αποτέλεσε μία ξεκάθαρα αρνητική έκπληξη για την αγορά.
Είχε καλλιεργηθεί η προσδοκία πως επρόκειτο για ισχυρές εταιρείες και το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο.
Οι επενδυτές περίμεναν καλύτερο τίμημα και μόλις άκουσαν το μηδενικό τίμημα για τη Σελόντα και το σχεδόν μηδενικό τίμημα σε όρους τιμή ανά μετοχή για την Νηρεύς ξεκίνησαν τις ρευστοποιήσεις.
Στην περίπτωση των δύο εταιρειών υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για την αγορά είναι, όπως το ύψος της δημόσιας προσφοράς (η Νηρεύς έχει υψηλή καθαρή θέση σε σύγκριση με την αποτίμηση) και οι προθέσεις του αγοραστή αναφορικά με το μέλλον της μετοχής στο ταμπλό.
Αν για παράδειγμα δώσει τίμημα όσο και στις τράπεζες τότε σίγουρα θα ακολουθήσει μεγάλη πτώση στο ταμπλό εκτός και αν υπάρξει διάθεση από επενδυτές να κρατήσουν τη μετοχή ψηλότερα ώστε να αποτύχει η δημόσια πρόταση.
Αν η Andremeda επιθυμεί να βγάλει τη μετοχή από το ταμπλό θα μπορούσε να δώσει ένα τίμημα υψηλότερο της χρηματιστηριακής αξίας ώστε να πετύχει την έξοδο.
Αν θέλει να παραμείνει στο ταμπλό με προοπτική συνένωσης για παράδειγμα όλων των εταιρειών και εισαγωγή στο ΧΑ ενός μεγάλου ομίλου ιχθυοκαλλιέργειας τότε θα μπορούσε να δώσει χαμηλό τίμημα και να «μην αφήσει» την τιμή να υποχωρήσει.
Επιπλέον υπάρχουν ερωτήματα για τις προθέσεις της αναφορικά με την Περσεύς, όπου και εκεί θα γίνει δημόσια πρόταση.
Ας δούμε όμως πως θα διαμορφωθούν τα μεγέθη των δύο εταιρειών μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο αγοραστής και σε σύγκριση με τα μεγέθη του 2017.
Έχει δεσμευτεί για αποπληρωμή 20 εκατ. ευρώ σε κάθε εταιρεία επομένως θα γίνουν αυξήσεις κεφαλαίου και συνολικά 50 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες.
Εδώ δεν υπάρχει εικόνα πως θα μοιραστούν τα κεφάλαια αλλά και αν θα είναι με μορφή κάποιου ομολογιακού δανείου ή σε συνδυασμό αύξησης και δανείου για παράδειγμα.
Η Σελόντα είχε καθαρή θέση στη λήξη του 2017 4,3 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 15,3 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας.
Άρα τα 20 εκατ. ευρώ βελτιώνουν σημαντικά την καθαρή θέση, ενώ την ίδια ώρα μειώνουν τον δανεισμό στα 146 εκατ. ευρώ από 166 εκατ. ευρώ.
Η βελτίωση της σχέσης ίδια / καθαρό δανεισμό δεν θα είναι σημαντική αφού η μόχλευση είναι έτσι κι αλλιώς υψηλή.
Η Νηρεύς με καθαρή θέση 156 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 157 εκατ. ευρώ για τη μητρική θα την ενισχύσει κατά 20 εκατ. ευρώ με την αύξηση κεφαλαίου.
Οι τραπεζικές υποχρεώσεις 167 εκατ. ευρώ θα τις μειώσεις κατά 20 εκατ. ευρώ άρα η σχέση ιδίων προς δανειακές υποχρεώσεις θα είναι καλή.
Σημειώνεται πως έχει καλύτερη ρευστότητα έναντι της Σελόντα και θα βελτιωθεί περαιτέρω με τα κεφάλαια που θα βάλει ο αγοραστής.
Ουσιαστικά πάντως δεν υπάρχει κάποια τρομακτική βελτίωση και σημειώνεται πως ο κλάδος έχει ανάγκη συνεχώς από κεφάλαια καθώς μέχρι ο γόνος να γίνει ψάρι απαιτείται χρόνος.
Οι τράπεζες κατάφεραν να σώσουν τις δύο εταιρείες στο παρελθόν από τη χρεοκοπία, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν αξία ώστε να πάρουν πίσω από την πώληση μέρος των δανείων που έσβησαν και μετέτρεψαν σε μετοχές.
Παίρνουν επίσης με την ολοκλήρωση της συμφωνίας ζεστό χρήμα 40 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
w
ww.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS