Moody's: Credit positive για την Ελλάδα η απόφαση του Eurogroup για ελάφρυνση του χρέους - Ήπιες οι χρηματοδοτικές ανάγκες για 10 χρόνια

Moody's: Credit positive για την Ελλάδα η απόφαση του Eurogroup για ελάφρυνση του χρέους - Ήπιες οι χρηματοδοτικές ανάγκες για 10 χρόνια
Η Ελλάδα θα υπόκειται σε στενότερη εποπτεία, γεγονός που παρέχει περαιτέρω διαβεβαίωση ότι οι ελληνικές αρχές θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους
Πιστωτικά θετική, credit positive, είναι σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody's η απόφαση του Eurogroup της 21ης Ιουνίου 2018 για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Όπως σχολιάζει ο οίκος, η απόφαση του Eurogroup διασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα είναι ήπιες και διαχειρίσιμες για τα επόμενα 10 χρόνια.
Ειδικότερα, στο ημερήσιο note του οίκου αναφέρεται ότι την περασμένη Πέμπτη, η Ευρωζώνη συμφώνησε να παράσχει στην Ελλάδα (Β3 - θετική προοπτική) σημαντική περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους που εξασφαλίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ μέτριες χρηματοδοτικές ανάγκες για τα επόμενα 10 χρόνια.
Σύμφωνα με τον οίκο η συμφωνία θα ανοίξει το δρόμο για την κυβέρνηση να επιστρέψει στη χρηματοδότηση της κεφαλαιαγοράς σε σταθερή βάση.
Επίσης, το πακέτο αποτελεί σημαντικό δείκτη αναφοράς στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της Ελλάδας από το χρέος της, την οικονομική και τραπεζική κρίση.
Βέβαια, η Ελλάδα θα υπόκειται σε πολύ στενότερη εποπτεία και παρακολούθηση σε σχέση με άλλες χώρες που ολοκλήρωσαν τα εξωτερικά προγράμματα στήριξης, γεγονός που παρέχει περαιτέρω διαβεβαίωση ότι οι ελληνικές αρχές θα τηρήσουν τις δημοσιονομικές και οικονομικές δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις.
Ταυτόχρονα, οι πιστωτές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να στηρίξουν την Ελλάδα - με τη μορφή συμπληρωματικής αναδιάρθρωσης του χρέους μετά το 2032, εάν είναι απαραίτητο.
Το κύριο μέρος της συμφωνίας είναι μια δεκαετής παράταση των προθεσμιών λήξης στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και ανέρχεται σε 130,9 δισ. ευρώ.
Η πρώτη ωριμότητα θα μετατεθεί το Φεβρουάριο του 2033.
Οι πληρωμές τόκων θα μετατεθούν και πάλι κατά 10 χρόνια, παρέχοντας στην κυβέρνηση μια μακρά περίοδο πολύ μέτριων χρηματοδοτικών αναγκών, ένα σημαντικό στοιχείο για να εξασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση στην αγορά κατά τα προσεχή έτη.
Το δεύτερο στοιχείο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου ταμειακού αποθέματος για να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να έχει πρόσβαση στις αγορές όταν επικρατεί αστάθεια.
Το ταμείο θα είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο στα 24,1 δισ. ευρώ (10% της εκτίμησης του ΑΕΠ για το 2018), καλύπτοντας τις οικονομικές ανάγκες του κράτους για σχεδόν δύο χρόνια μετά το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο οίκος στην ενισχυμένη εποπτεία που θα έχει η Ελλάδα, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται ότι οι μελλοντικές ελληνικές κυβερνήσεις δεν θα ανατρέψουν τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις.
Οι αξιολογήσεις θα είναι τριμηνιαίες και όχι εξαμηνιαίες, όπως σε άλλες χώρες μετά την έξοδο από τα προγράμματά τους.
Δύο άλλα (μικρότερα) μέτρα ελάφρυνσης του χρέους - μια κλιμακωτή επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών που προκύπτουν από τα ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ακύρωση της αύξησης του περιθωρίου επιτοκίου του EFSF σε μία από τις δόσεις - είναι υπό όρους και εξαρτώνται από την ολοκλήρωση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε παράσχουν ένα περαιτέρω κίνητρο για να παραμείνει η Ελλάδα στο σωστό δρόμο.
Το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα αλλά θα παραμείνει τεχνικός σύμβουλος, κάτι το οποίο θα ικανοποιήσει τις βασικές πιστώτριες χώρες.
Η Moody’s αναμένει ότι το ΔΝΤ θα αποτυπώσει την ελάφρυνση χρέους της Ελλάδας και τις σημαντικές καλύτερες του αναμενόμενου δημοσιονομικές επιδόσεις όταν επικαιροποιήσει την ανάλυση βιωσιμότητας χρέους στις επόμενες εβδομάδες.
Αν και μια προηγούμενη πρόταση για τη σύνδεση της ελάφρυνσης του χρέους με την οικονομική απόδοση της Ελλάδας δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας, οι πιστωτές δεσμεύονται σαφώς να εξετάσουν την περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους μετά το 2032.
Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με την τρέχουσα δέσμη μέτρων πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η χώρα βρίσκεται σε βιώσιμη πορεία.
Εντούτοις, σύμφωνα με τη Moody's, οι προκλήσεις της Ελλάδας παραμένουν σημαντικές.
Η συμφωνία απαιτεί μια σταθερή δέσμευση και εστίαση στη διατήρηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και ενός πολύ μεγάλου πρωτογενούς πλεονάσματος για πολλά χρόνια.
Οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να διατηρήσουν ένα πολύ μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,5% του ΑΕΠ ετησίως μέχρι το 2022 και στη συνέχεια να παρουσιάσουν πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ.
Και παρόλο που η οικονομική ανάπτυξη έχει επιστρέψει και πιθανότατα θα επιταχυνθεί φέτος, οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας είναι μάλλον συγκρατημένες στο 2,0% -2,5% ετησίως στην καλύτερη περίπτωση, εκτός εάν υπάρξει μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις.
Ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να χρειάζεται σταθερή βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, καταλήγει ο οίκος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS