Ελλάκτωρ: Αγορές 700 χιλ. μετοχών από Λ. Μπόμπολα και Δ. Κούτρα

Ελλάκτωρ: Αγορές 700 χιλ. μετοχών από Λ. Μπόμπολα και Δ. Κούτρα
Ελλάκτωρ: Αγορές 700 χιλ. μετοχών από Λ. Μπόμπολα και Δ. Κούτρα
Οι Λεωνίδας Μόμπολας και Δημήτρης Κούτρας συνεχίζουν να αυξάνουν το ποσοστό τους στον Ελλάκτωρ στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν το πάνω χέρι στην κόντρα τους με τα αδέρφια Καλλιτσάντση.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:
1. Ο κ. Δημήτριος Κούτρας Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου ADAMAS SECURITIES LIMITED, προέβη στις 18/07/2018, σε αγορά 500.000 κοινών ονομαστικών,  μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 1.050.000,00 ευρώ.
2. Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, στις 18/07/2018 προέβη σε αγορά 200.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συνολικής αξίας 417.821,93 ευρώ.
Οι ανωτέρω συναλλαγές  μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS