Ευρωζώνη: Στα 22,44 δισ. ευρώ περιορίστηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο 2018

Ευρωζώνη: Στα 22,44 δισ. ευρώ περιορίστηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο 2018
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάριο του 2015
Σε χαμηλά άνω των τριών ετών υποχώρησε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωζώνη τον Μάιο του 2018, σύμφωνα με τα σημερινά (20/7) στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ειδικότερα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ενιαίας νομισματικής ένωσης περιορίστηκε στα 22,44 δισ. ευρώ, έναντι 29,55 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.
Μάλιστα, τα παραπάνω στοιχεία αποτέλεσαν το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάριο του 2015, όταν και το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 19,46 δισ. ευρώ.
Το πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών υποχώρησε στα 21 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον τομέα των υπηρεσιών περιορίστηκε στα 8 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, το πρωτογενές εισόδημα υποχώρησε στα 3 δισ. ευρώ έναντι 9 δισ. ευρώ τον προηγούμενου μήνα, ενώ το έλλειμμα για το δευτερογενές εισόδημα περιορίστηκε στα 10 δισ. ευρώ, έναντι 11 δισ. ευρώ προηγυμένως.
Για το 12μηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάιο, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 406 δισ. ευρώ ή 3,6% του ΑΕΠ της Ευρω΄ζωνης, έναντι 360 δισ. ευρώ ή 3,2% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS