Αν. Καλλιτσάντσης: Οι τράπεζες έχουν μεγάλη έκθεση στον όμιλο, αλλά δεν κινδυνεύουν

Αν. Καλλιτσάντσης: Οι τράπεζες έχουν μεγάλη έκθεση στον όμιλο, αλλά δεν κινδυνεύουν
Όπως ανέφερε στην κρίσιμη γενική συνέλευση του Ελλάκτωρα, η  εταιρεία έχει ευθύνη έναντι των εργαζομένων των και θα συνεχίσει ανεξάρτητα ποιος θα κερδίσει
Στη δευτερολογία του ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης τόνισε ότι η  εταιρεία έχει συνέχεια, δεν έχει σχέση με πρόσωπα.
Όπως ανέφερε στην κρίσιμη γενική συνέλευση του Ελλάκτωρα, η  εταιρεία έχει ευθύνη έναντι των εργαζομένων των και θα συνεχίσει ανεξάρτητα ποιος θα κερδίσει.
Η εξασφάλιση των εργαζομένων περνά  από την ανάπτυξη».
Σύμφωνα με τον κ. Καλλιτσάντση, όλες οι ζημιές εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις .
«Υπάρχουν ζημιογόνες δραστηριότητες στην εταιρεία.
Οι τράπεζες έχουν έκθεση μεγάλη στον όμιλο, αλλά δεν κινδυνεύουν.
«Υπάρχει μεγάλη ρευστότητα, τα δάνεια ανέρχονται σε 700 εκατ. ευρώ.
Τα αιολικά έχουν δάνεια 180 εκατ. ευρώ , αλλά σε 2 χρόνια θα φέρουν EBITDA 70 εκατ. ευρώ και σε 5 χρόνια θα εξοφληθούν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS