MIG: Στη διάθεση των μετόχων τα σχέδια αποφάσεων μετά από αίτημα Muller και Deutsche Bank

MIG: Στη διάθεση των μετόχων τα σχέδια αποφάσεων μετά από αίτημα Muller και Deutsche Bank
Αίτηση μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2α του κ.ν. 2190/1920
Στη διάθεση των μετόχων βρίσκεται το σχέδιο απόφασης που προτείνεται επί του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της μετ’ αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.8.2018, μετά από αίτημα των Muller και Deutsche Bank, ανακοίνωσε η MIG.
Ειδικότερα, η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, κατόπιν αίτησης των μετόχων Jochen Muller και «Deutsche Bank AG Frankfurt Clients A/C», οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, έχει θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 σχέδιο αποφάσεως που προτείνεται από τους ανωτέρω
μετόχους επί του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της μετ’ αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.8.2018, αφενός σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας www.marfininvestmentgroup.com, αφετέρου σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του
Μετοχολογίου της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα.
Υπενθυμίζεται ότι από την 6.7.2018 η Εταιρεία, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει θέσει στη διάθεση των μετόχων με τα ίδια ως άνω μέσα, σχέδια αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης περιλαμβανομένου του 7ου θέματος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS