Motor Oil: Στα 148 εκατ. τα καθαρά κέρδη της στο α' 6μηνο του 2018 – Θετικές οι προοπτικές για το β' εξάμηνο

Motor Oil: Στα 148 εκατ. τα καθαρά κέρδη της στο α' 6μηνο του 2018 – Θετικές οι προοπτικές για το β' εξάμηνο
Στα 148 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Motor Oil στο εξάμηνο – Θετικές οι προοπτικές στο δεύτερο εξάμηνο
Στα 148 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Motor Oil στο εξάμηνο – Θετικές οι προοπτικές στο δεύτερο εξάμηνο

 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil το Α’ εξάμηνο 2018 ενισχύθηκε κατά Ευρώ 677 εκατ. ή 18,08% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2017. Στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών συνέβαλε η αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 32% περίπου καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 4,14 % (από ΜΤ 7.193.786 σε ΜΤ 7.491.875) ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 12% περίπου (μέση ισοτιμία Α’ εξαμήνου 2018 = 1,21 έναντι 1,08 του Α’ εξαμήνου 2017).
Ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.” τόσο στο Α’ εξάμηνο 2018 όσο και στο Α’ εξάμηνο 2017. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2018 σε 78,00% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 79,78% την αντίστοιχη περίοδο του 2017 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 85,97% το Α’ εξάμηνο 2018 έναντι 87,92% το Α’ εξάμηνο 2017).
Το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2018 στο ποσό των Ευρώ 404.857 χιλ. έναντι Ευρώ 417.701 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2017 (μειωμένο κατά 3,07%), ενώ το μικτό κέρδος της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 262.407 χιλ. έναντι Ευρώ 293.784 χιλ. (μειωμένο κατά 10,68%).
Το Α’ εξάμηνο 2018 προέκυψαν για τον Όμιλο χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ 3.779 χιλ. έναντι επίσης χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών Ευρώ 33.260 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2017. Ομοίως για την Εταιρία προέκυψαν το Α’ εξάμηνο 2018 χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ 3.868 χιλ. έναντι επίσης χρεωστικών συναλλαγματικών δΩς αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α΄ εξάμηνο 2018 για τον Όμιλο σε Ευρώ 287.023 χιλ έναντι Ευρώ 273.100 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2017 και για την Εταιρία σε Ευρώ 242.731 χιλ. έναντι Ευρώ 246.967 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2017.ιαφορών Ευρώ 32.108 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2017.
Σε επίπεδο Ομίλου τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2018 σε Ευρώ 213.750 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 177.914 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2017 και τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 147.950 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 125.083 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2017.
Οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”). Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2018 η τιμή του Brent η οποία διαμορφώθηκε στην περιοχή των USD 60 – 80/bbl. (μέγιστη τιμή USD 80,29/bbl. - ελάχιστη τιμή USD 61,52/bbl. - μέση τιμή USD 70,61/bbl). Το διάστημα μετά την 30η Ιουνίου (τιμή κλεισίματος του Brent USD 77,90/bbl.) η τιμή του Brent διαμορφώνεται εντός στενότερου εύρους USD 70-80 USD/bbl. (μέγιστη τιμή USD 77,67/bbl. - ελάχιστη τιμή USD 68,87/bbl. - μέση τιμή USD 73,11/bbl.) και βραχυχρόνια τουλάχιστον δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβλητότητα εξαιτίας της διαφαινόμενης επάρκειας προσφοράς αργού διεθνώς. Η Εταιρία, ως εκπρόσωπος του ενεργειακού τομέα, αντιμετωπίζεται με προτεραιότητα από την αρμόδια Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών για την αγορά αργού πετρελαίου και πρώτων υλών από το εξωτερικό προκειμένου να εξασφαλίζεται η επάρκεια της χώρας σε προϊόντα πετρελαιοειδών. Επίσης, μέσω των εξαγωγών που ιστορικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της, η Εταιρία είναι σε θέση να χρηματοδοτεί την αγορά αργού πετρελαίου διασφαλίζοντας περαιτέρω την αδιάκοπη τροφοδοσία του Διυλιστηρίου της με πρώτη ύλη χωρίς να επηρεάζεται από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με την κίνηση κεφαλαίων (capital controls) στην Ελλάδα. Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας αναμένονται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη, τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο ανώτερο εύρος του κλάδου, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών και την αποκλιμάκωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS