Στην αναβάθμιση της Ελλάδος κατά 1 βαθμίδα σε Β2 θα προχωρήσει η Moody’s στις 21/9 – Αδιάφορη η αναβάθμιση

Στην αναβάθμιση της Ελλάδος κατά 1 βαθμίδα σε Β2 θα προχωρήσει η Moody’s στις 21/9 – Αδιάφορη η αναβάθμιση
Το 2019 θα είναι προπαρασκευαστικό έτος για το πότε τελικώς η Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα θα γίνει δηλαδή στα μάτια των αγορών ένα κανονικό κράτος με ομόλογα που έχουν αξία και δεν αποτελούν junk bonds.
Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος κατά 1 κλίμακα στην κατηγορία Β2 από Β3 θα προχωρήσει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s investors...την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.
Να σημειωθεί ότι ήδη η Fitch βαθμολογεί την Ελλάδα στην κατηγορία ΒΒ- και θα επαναξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα Φεβρουάριο 2019.
Η Standard and Poor’s βαθμολογεί την Ελλάδα στην κατηγορία Β+.
Με βάση την τρέχουσα βαθμολογία που δίνει η Moody’s στην Ελλάδα Β3 βρίσκεται δύο κλίμακες χαμηλότερα από την Standard and Poor’s και τρεις κλίμακες χαμηλότερα από την Fitch.
Η βαθμολογία Β2 θεωρείται αδιάφορη καθώς ως γνωστό η ΕΚΤ και οι αγορές λαμβάνουν υπόψη την υψηλότερη βαθμολογία δηλαδή της Fitch ΒΒ-.
Ο επόμενος οίκος που θα μπορούσε να αναβαθμίσει εκ νέου την Ελλάδα είναι ο καναδικός DBRs στις 2 Νοεμβρίου 2018.
Για το 2018 κλείνει ο κύκλος των αξιολογήσεων και η Ελλάδα θα έχει μέγιστη βαθμολογία ΒΒ-.
Το 2019 θα είναι προπαρασκευαστικό έτος για το πότε τελικώς η Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα θα γίνει δηλαδή στα μάτια των αγορών ένα κανονικό κράτος με ομόλογα που έχουν αξία και δεν αποτελούν junk bonds.

Πότε η Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα investment grade

Για πολλούς η έννοια επενδυτική βαθμίδα (στα αγγλικά investment grade) ή βαθμολογίες τύπου ΒΒΒ- και υψηλότερα ίσως δεν έχουν καμία σημασία.
Όμως για όσους παρακολουθούν τις αγορές και αντιμετωπίζουν με σημασία ουσιώδεις παραμέτρους που αφορούν την Ελλάδα η έννοια επενδυτική βαθμίδα έχει μεγάλη αξία.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην κατηγορία junk bond υψηλής κερδοσκοπίας ομόλογα.
Αυτό σημαίνει ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι για τα σκουπίδια αφού ονομάζονται junk bond και η ΕΚΤ δεν τα θεωρεί επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Πολλά funds ώριμων αγορών δεν τα αγοράζουν και γενικώς συγκεντρώνουν επενδυτές τύπου hedge funds δηλαδή κερδοσκοπικά funds που μπορούν οποτεδήποτε να πουλήσουν.
Όταν μια χώρα θεωρείται ότι διαθέτει επενδυτική βαθμίδα που σημαίνει ότι βαθμολογείται από τους οίκους αξιολόγησης Moody’s, Fitch, Standard and Poor’s και DBRs στην κατηγορία ΒΒΒ- και υψηλότερα σημαίνει ότι θεωρείται ότι διαθέτει ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας, η χώρα θεωρείται πιο αξιόπιστη, προσελκύει πιο σοβαρούς επενδυτές και η ΕΚΤ κάνει αποδεκτά τα ομόλογα για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Π.χ. η ΕΚΤ εάν μια χώρα έχει βαθμολογία ΒΒΒ- και υψηλότερα θα ενέτασσε τα ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Η ΕΚΤ ήταν και είναι για καιρό ο μοναδικός μεγάλος αγοραστής των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Η Κύπρος στις 31 Μαρτίου του 2016 βγήκε από τα μνημόνια όπως και η Ελλάδα στις 20 Αυγούστου του 2018.
Η Κύπρος ακόμη δεν βαθμολογείται με επενδυτική βαθμίδα δεν έχει βαθμολογία δηλαδή ΒΒΒ- και υψηλότερα.
Όμως έως τις αρχές του 2019 θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Πρακτικά λοιπόν η Κύπρος μετά την έξοδο της από τα μνημόνια χρειάστηκε ή θα χρειαστεί 3 συνολικά χρόνια για να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Με βάση λοιπόν την περίπτωση της Κύπρου η οποία βαθμολογείται με ΒΒ+ από την Standard and Poor’s, ΒΒ από την Fitch και Ba2 από την Moody’s…η Ελλάδα θα χρειαστεί τουλάχιστον 2,5-3 χρόνια ώστε να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Κοινώς τέλη του 2020 ή στα μέσα του 2021 η Ελλάδα σε ένα ευνοϊκό σενάριο θα αναβαθμιστεί σε BBB- και υψηλότερα.
Οπότε με βάση την περίπτωση της Κύπρου…έχει ακόμη δρόμο και χρόνο για να διανύσει ώστε να αποκτήσει το εισιτήριο της αξιοπιστίας που συνεπάγεται η βαθμολογία investment grade.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS