Moody’s: Brexit χωρίς μία συνολική συμφωνία με ΕΕ θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της βρετανικής οικονομίας

Moody’s: Brexit χωρίς μία συνολική συμφωνία με ΕΕ θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της βρετανικής οικονομίας
Οι τομείς που θα πληγούν περισσότερο εάν το Brexit δεν είναι ομαλό
H αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία η οποία θα αντικαθιστά τις τρέχουσες ρυθμίσεις που ισχύουν μεταξύ των δύο πλευρών –ένας κίνδυνος που έχει ενισχυθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες- θα βλάψει ισχυρά τη βρετανική οικονομία αλλά και την πορεία αρκετών επιχειρηματικών τομέων, όπως τονίζει σε report του ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.
«Πιστεύουμε ακόμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία για τη διατήρηση πολλών - αλλά όχι όλων - των σημερινών εμπορικών διακανονισμών τους, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο αγαθών», δήλωσε ο Colin Ellis, Chief Credit Officer της Moody's EMEA.
Προσέθεσε ακόμη ότι «η προοπτική η Βρετανία να εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς μία συμφωνία έχει αυξηθεί σημαντικά.
Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου ενδεχόμενου διαχέονται σε αρκετούς τομείς:

- Βρετανικό κράτος: Θα βλάψει την οικονομική, φορολογική και θεσμική ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο άμεσος αντίκτυπος πιθανότατα θα παρατηρηθεί πρώτος σε μια απότομη πτώση της αξίας της βρετανικής λίρας, οδηγώντας σε προσωρινά υψηλότερο πληθωρισμό και συμπίεση των πραγματικών μισθών κατά τα δύο ή τρία χρόνια που ακολούθησαν την Brexit.
Αυτό, με τη σειρά του, θα επιβάρυνε τις καταναλωτικές δαπάνες και θα μείωσε την ανάπτυξη, με κίνδυνο να εισέλθει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ύφεση.

- Κράτη της ΕΕ: Οι χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών, της Κύπρου και της Μάλτας, θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες, ιδίως σε τομείς όπως το εμπόριο.

- Επιχειρήσεις: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα ήταν σημαντικά αρνητικό για ορισμένους τομείς, λόγω παραγόντων όπως οι δασμοί, η ασθενέστερη λίρα και οι ρυθμιστικές αλλαγές. Οι τομείς που πλήττονται σοβαρότερα θα είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, οι αεροπορικές εταιρείες, η αεροδιαστημική και οι χημικές ουσίες.

- Τράπεζες: Τα συνολικά πιστωτικά στοιχεία του τραπεζικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου θα αποδυναμωθούν λόγω της χαμηλότερης ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και των ασθενέστερων κερδών. Η αρνητική επίπτωση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και την αποδοτικότητα των τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου θα μετριαστεί εν μέρει από την ισχυρή φερεγγυότητά τους και τη ρευστότητα τους.

- Ασφάλειες: Η πίεση των εσόδων και των λειτουργικών κερδών μπορεί να υλοποιηθεί για τους ασφαλιστές που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη μπορεί να μειώσει τη ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα.

- Δημογραφικό: Η μειωμένη μετανάστευση, η ασθενέστερη οικονομία και η χαμηλότερη απασχόληση θα ασκήσουν πίεση στους αριθμούς επιβατών και εισοδήματος για το Λονδίνο. Θα επιδεινώσει επίσης τις προκλήσεις για τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσληψη φοιτητών και προσωπικού.

-Δομημένη χρηματοδότηση: Η αύξηση της ανεργίας, η συμπίεση των πραγματικών μισθών που περιορίζουν τις ικανότητες εξυπηρέτησης του χρέους και, σε μικρότερο βαθμό, η μικρότερη διαθεσιμότητα αναχρηματοδότησης, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες παραλείψεις στις πιστώσεις καταναλωτικών δανείων που υποστηρίζουν τις συναλλαγές RMBS και ABS.

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, δεν θα ήταν προφανές ότι το πιστωτικό προφίλ του Ηνωμένου Βασιλείου θα αποδυναμωθεί ανεπανόρθωτα.
Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για το πιστωτικό προφίλ του Ηνωμένου Βασιλείου και τον καλύτερο τρόπο υποβολής της ενδεχόμενης αποδυνάμωσης της πιστωτικής ποιότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, επιτρέποντας παράλληλα μια χρονική περίοδο για να γίνει απολογισμός της αντίδρασης των Βρετανών πολιτικών.
Ωστόσο, ακόμα και αν δεν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις πριν από τον Μάρτιο του 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε, με τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου, να παρατείνει τη διετή διαπραγματευτική περίοδο πριν συμβεί πράγματι η διαπραγμάτευση της συμφωνίας.
Ως εκ τούτου, πιθανόν να περιμένουμε έως ότου ήταν ξεκάθαρο ότι θα προέκυπτε ένα αποτέλεσμα χωρίς διαπραγμάτευση πριν εξεταστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για το πιστωτικό προφίλ του Ηνωμένου Βασιλείου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS