Άνοδο των τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά κατοικιών «βλέπει» η Moody’s, την επόμενη 10ετία

Άνοδο των τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά κατοικιών «βλέπει» η Moody’s, την επόμενη 10ετία
Οι τιμές κατοικιών στην Ευρώπη θα ενισχυθούν περαιτέρω, εκτιμά η Moody's
Περαιτέρω ενίσχυση των τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά κατοικιών (αγοράς και ενοικίασης) την αμέσως επόμενη δεκαετία αναμένει η Moody's Investors Service, επικαλούμενη τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό αλλά και πλούτο των νοικοκυριών.
Τα παραπάνω αποτιμώνται θετικά (credit positive) για τα καλυμμένα με στεγαστικά δάνεια ομόλογα (residential mortgage-backed securities, RMBS), σημειώνεται, όπως και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ακινήτων.
«Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών στην Ευρώπη κατά την επόμενη δεκαετία υποστηρίζει τις τιτλοποιήσεις και τις εταιρείες ακινήτων.
Ωστόσο, οι τάσεις θα εξασθενίσουν στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη μετά το 2030, καθώς η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών θα επιβραδυνθεί και στη συνέχεια θα αντιστραφεί, έως το 2040, επειδή τα παιδιά θα κληρονομήσουν τα σπίτια των γονιών τους.
Ελλείψει άλλων παραγόντων, η ζήτηση για στέγαση θα αυξηθεί όσο ο πληθυσμός αυξάνεται», σχολιάζεται.
Ο αντίκτυπος στα RMBS από την αύξηση της ζήτησης στην αγορά κατοικιών, θα είναι ιδιαίτερα αισθητός στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 85% των εκκρεμών ευρωπαϊκών RMBS και CMBS κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Σε ό,τι αφορά αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν τα στεγαστικά δάνεια, οι υψηλότερες αξίες ακινήτων συνεπάγονται υψηλότερες ανακτήσεις και μικρότερες επακόλουθες ζημίες. Επιπλέον, εάν μειωθεί ο λόγος δανείου προς αξία του δανείου, μειώνεται ο κίνδυνος αθέτησης, υπογραμμίζει ο αμερικανικός οίκος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS