Χωρίς νόημα και με αμφίβολα αποτελέσματα η κίνηση των πρώην βασικών μετόχων και νυν μικρομετόχων της Νηρεύς

Χωρίς νόημα και με αμφίβολα αποτελέσματα η κίνηση των πρώην βασικών μετόχων και νυν μικρομετόχων της Νηρεύς
Ή θα πρέπει να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη και να συμμετέχουν στην αύξηση που θα γίνει ή θα υποστούν dilution
Χωρίς νόημα και μάλλον χωρίς αποτέλεσμα θα είναι η κίνηση της πρώην ηγετικής ομάδας της Νηρεύς, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως λειτουργούν συντονισμένα με ποσοστό 12,2%.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κίνηση έχει να κάνει με την επικείμενη μεταβίβαση μετοχών που θα γίνει προς το τέλος του έτους.
Μετά την εξαγορά των Σελόντα και Νηρεύς από την Amerra θα γίνουν δημόσιες προτάσεις με όσα προβλέπει ο νόμος.
Με 12,2% γίνεται εύκολα κατανοητό ότι θα μπλοκαριστεί η δημόσια πρόταση.
Όμως θα υπάρξει περιορισμός της διασποράς και άρα των συναλλαγών στο ΧΑ, όπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις.
Όμως το σημαντικό είναι το μετά.
Δηλαδή αν έχουν σκοπό να μπλοκάρουν τη δημόσια πρόταση, θα το πετύχουν, αλλά μετά;
Οι εταιρείες έχουν ανάγκη από χρήματα και όπως έχει ανακοινώσει η Amerra θα βάλει μετρητά.
Οι μικρομέτοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν ή να υποστούν dilution.
Εδώ δημιουργούνται αρκετά ερωτήματα.
Το βασικότερο είναι αν οι παλιοί μέτοχοι έχουν κεφάλαια και αν θέλουν να τα βάλουν σε μία εταιρεία στην οποία θα είναι μέτοχοι μειοψηφίας και δεν θα ασκούν διοίκηση.
Αν έχουν γιατί δεν τα έβαλαν όταν έπρεπε;
Αν δεν έχουν θα υποστούν dilution και το ποσοστό τους στην εταιρεία θα περιοριστεί.
Επίσης είναι γνωστό ότι υπάρχουν ομολογιακά τα οποία είναι μετατρέψιμα σε μετοχές.
Αν μετατραπούν θα υπάρξει νέο dilution.
Η Amerra επομένως από αυτήν την κίνηση δεν έχει κάτι να φοβηθεί.
Ζητούμενο είναι αν θα μπορέσουν οι παλιοί μέτοχοι που έχουν συνασπιστεί να λειτουργήσουν υπέρ των μετόχων μειοψηφίας συνολικά και να πετύχουν ένα καλύτερο τίμημα.
Αν θέλουν δηλαδή όπως έχει γίνει στο παρελθόν να ανεβάσουν την τιμή της δημόσιας πρότασης και να πουλήσουν υψηλότερα.
Βέβαια δεν φτάνει να θέλουν οι ίδιοι, θα πρέπει να θέλει και ο νέος βασικός μέτοχος να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η ανακοίνωση της Νηρεύς για τους μετόχους μειοψηφίας

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Α ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι στις  5/10/2018 έλαβε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των μετόχων  Αριστείδη Μπελλέ, Νικολάου Χαβιάρα, Καλλιόπης Χαβιάρα, TEMPLE TRADING LIMITED, LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V., Παντελή Λαμπρινούδη, Γεωργίας Λαμπρινούδη την συνημμένη ανακοίνωση:  

"Οι μέτοχοι της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.:

1. Αριστείδης Μπελλές, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 10.893.498 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,6982% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.",

2. Νικόλαος Χαβιάρας, μέτοχος  μειοψηφίας, κάτοχος 4.343.563 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,4773% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",

3. Καλλιόπη Χαβιάρα, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 209.122 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,071% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",

4. TEMPLE TRADING LIMITED, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 3.540.603 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,2042% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",

5. LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V., μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 16.160.734 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,4965% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",

6. Παντελής Λαμπρινούδης, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 687.908 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,234% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",   και

7. Γεωργία Λαμπρινούδη, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 247.739 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,084% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",  

ανακοινώνουν ότι δυνάμει του από 4 Οκτωβρίου 2018 συμφωνητικού, συμφώνησαν να ενεργούν συνδυασμένα και από κοινού (en block) σε ότι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση στην εταιρεία Amerra Capital Management LLC του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εισηγμένη εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS