Moody's: Σε συνεχή συρρίκνωση οι ελληνικές τράπεζες τα τελευταία 7 χρόνια - Τα assets μειώνονται 7% σε ετήσια βάση

Moody's: Σε συνεχή συρρίκνωση οι ελληνικές τράπεζες τα τελευταία 7 χρόνια - Τα assets μειώνονται 7% σε ετήσια βάση
Η ευαισθησία της Ελλάδας σε κίνδυνο εκδήλωσης ατυχημάτων παραμένει υψηλή, σύμφωνα με τη Moody's
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους 291 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία στις 31 Ιουλίου 2018, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία από την κορύφωση του 2012.
Αυτό διαπιστώνει ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ο οποίος συνέταξε ένα 27σέλιδο σημείωμα ανασκόπησης ολόκληρου του ελληνικού κλάδου (Banks - Greece, Banking System Profile), παρουσιάζοντας όλο το ιστορικό των τελευταίων 8 ετών.
Σύμφωνα με τη Moody's, μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Ιουλίου 2018, το σύνολο περιουσιακών στοιχείων μειώθηκε με ετήσιο ρυθμό (CAGR) 7%, κυρίως της μεγάλης μείωσης των συνολικών πιστώσεων, η οποία αντανακλά επίσης και τα μέτρα απομόχλευσης και του υψηλού όγκου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Επίσης, οι επενδύσεις σε τίτλους μειώθηκαν με CAGR 15% από 72 δισ. ευρώ το 2011 σε 25 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τραπεζικό σύστημα παρουσίασε συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους 301 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργητικού προς ΑΕΠ στο 169%.
Το ποσοστό μειώθηκε σε 169% το 2017 από 230% το 2011, μετά την κορύφωση του 231% το 2012.
Ο δείκτης κυμάνθηκε πάνω από 200% πριν μειωθεί σε 169% το 2017 λόγω της συρρίκνωσης των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος και των συνεχιζόμενων προσπαθειών των τραπεζών για απομόχλευση.Επίσης, η χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού παροχής βοήθειας (ELA) μειώθηκε σε περίπου 6% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων τον Ιούνιο του 2018 από 36% μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015.Εντούτοις, όπως αναφέρει η Moody's, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση.
Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων παραμένει βασική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες είχαν σχεδόν 89 δισ. NPEs τον Ιούνιο του 2018.
Ο τεράστιος όγκος των NPEs καταναλώνει πόρους και μειώνει την κερδοφορία και το κεφάλαιο των τραπεζών.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών μειώθηκε κατά περίπου 19% μεταξύ του τέλους του 2012 και του Δεκεμβρίου του 2017 καθώς οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώθηκαν και οι τράπεζες απέφυγαν τις πιστώσεις λόγω του υψηλού επιπέδου παραβατικών περιπτώσεων και των περιορισμένων επιχειρηματικών ευκαιριών.Μέρος της μεγάλης μείωσης του συνόλου της πίστωσης αντανακλά επίσης τα μέτρα απομόχλευσης των τραπεζών, οι οποίες αποδεσμεύονται από ξένες θυγατρικές, και των μέτρων μείωσης του μεγάλου αποθέματος NPEs από τους ισολογισμούς τους.

Ισχύς του τομέα

Η ισχύς του τραπεζικού τομέα αραμένει χαμηλή.
Η αποτελεσματικότητα της ελληνικής κυβέρνησης επιδεινώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, αντανακλώντας τις δύο χρεοκοπίες της χώρας το 2012.
Ενώ η Ελλάδα βαθμολογείται σημαντικά υψηλότερα στους δείκτες παγκόσμιας διακυβέρνησης από τις άλλες χώρες, έχει χαμηλή βαθμολογία για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, το κράτος δικαίου και τον έλεγχο της διαφθοράς, σε σχέση με τις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ.
Επιπλέον, η Ελλάδα είχε λάβει σημαντική τεχνική βοήθεια από την Ευρωζώνη στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και της φορολογίας, η οποία δεν είναι συνήθως διαθέσιμη για χώρες με παρόμοια βαθμολογία.
Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στην ευθυγράμμιση των παλαιών αδύναμων και πολιτικοποιημένων θεσμών της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Οι ελληνικές αρχές έχουν θεσπίσει νομοθετικά μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικής ανεξαρτησίας των βασικών θεσμών, όπως η ελληνική στατιστική αρχή και ρυθμιστικές υπηρεσίες, όπως η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ευαισθησία στον κίνδυνο

Η ευαισθησία της Ελλάδας σε κίνδυνο εκδήλωσης ατυχημάτων παραμένει υψηλή λόγω των κινδύνων που  συνδέονται με τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος έχει πολύ χαμηλή ποιότητα ενεργητικού, χαμηλή κερδοφορία και ένα μεγάλο μερίδιο κατώτερης ποιότητας κεφαλαίου με τη μορφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Ωστόσο, η εξάρτηση του συστήματος από το Ευρωσύστημα έχει μειωθεί σημαντικά, οι τράπεζες έχουν ανακτήσει την πρόσβαση σε εξασφαλισμένες διατραπεζικές αγορές και οι καταθέσεις επιστρέφουν αργά.
Ο εγχώριος πολιτικός κίνδυνος είναι συγκρατημένος, δεδομένης της μικρής πλειοψηφίας της κυβέρνησης στο κοινοβούλιο και της ανάγκης συνετών δημοσιονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά χρόνια.

Προφίλ των ελληνικών τραπεζών

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS