Moody's: Αναβαθμίζεται σε «Baa3» η Πορτογαλία, σταθερό το outlook - Σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους οίκους αξιολόγησης

Moody's: Αναβαθμίζεται σε «Baa3» η Πορτογαλία, σταθερό το outlook - Σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους οίκους αξιολόγησης
Νέα αναβάθμιση για την Πορτογαλία, αυτή τη φορά από τη Moody’s
Σε «Baa3» -από «Ba1»- και «P-3» -από «ΝP»- αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Πορτογαλίας, αντίστοιχα, η Moody's Investors Service, ορίζοντας σε σταθερές -από θετικές- τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Σημειώνεται πως η Πορτογαλία απολαμβάνει αξιολογήσεις επενδυτικής κλίμακας (investment grade) πλέον, από όλους τους οίκους αξιολόγησης, καθώς έχει αξιολόγηση «ΒΒΒ-» από τη Standard Poor’s και «BBB» από τη Fitch.
Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος, το υψηλό δημόσιο χρέος της Πορτογαλίας διανύει μια βιώσιμη, αν και σταδιακή, πτωτική τάση, με περιορισμένους κινδύνους αντιστροφής. Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη και η διαρθρωτικά βελτιωμένη εξωτερική θέση, αύξησαν την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας.
Οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την ισορροπία των κινδύνων, επισημαίνεται.
«Ενώ η συνέχιση των ευνοϊκών εξωτερικών συνθηκών θα μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη, η ενδεχόμενη συγκράτηση των προοπτικών ανάπτυξης αντικατοπτρίζει τους συνεχιζόμενους διαρθρωτικούς περιορισμούς στην οικονομία.
Επιπλέον, η επίτευξη σημαντικά υψηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων του προϋπολογισμού που υποστηρίζουν την επιταχυνόμενη μείωση του χρέους, θα αντιμετωπίσει τις συνεχείς πιέσεις για αύξηση των δημόσιων μισθών και ανάκτηση των σημαντικών περικοπών στις κεφαλαιουχικές δαπάνες», σχολιάζεται.
Ο δείκτης δημοσίου χρέους μειώθηκε κατά 4,5% το 2017, στο 124,7% του ΑΕΠ, η πρώτη σημαντική μείωση του χρέους μετά από μια σειρά τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων τα τελευταία χρόνια.
Η πτώση οφείλεται στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και το υγιές πρωτογενές πλεόνασμα, με τη Moody's να αναμένει περαιτέρω υποχώρηση, στο 116% το 2021.
Επιπλέον, η πρόοδος που σημειώθηκε στην αναδιάρθρωση ορισμένων από τις πιο αδύναμες τράπεζες έχει, κατά την άποψη της Moody's, επιφέρει ουσιαστική μείωση των δημοσιονομικών κινδύνων που θέτει ο τραπεζικός τομέας.
«Η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης από πλευράς Πορτογαλίας από το 2014 (όταν το έλλειμμα ξεπέρασε το 7% του ΑΕΠ) ήταν μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), γεγονός που αντανακλά σημαντικές περικοπές δαπανών, κυρίως με χαμηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες».
Η οικονομία της Πορτογαλίας επωφελήθηκε από την ευρύτερη ανάκαμψη στην Ευρώπη, με ανάπτυξη της τάξεως του 2,8% το 2017, το υψηλότερο ποσοστό σε 17 χρόνια, ενώ το ΑΕΠ επανέρχεται σε προ-κρίσης επίπεδα, σε πραγματικούς όρους.
«Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι επενδύσεις έχουν συνεισφέρει σταθερά από τα μέσα του 2016, με την ανάκαμψη να εκτείνεται πέραν των κατασκευών.
Επιπλέον, η αγορά εργασίας που είναι πλούσια σε θέσεις, θα ωφεληθεί εν μέρει από μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ευελιξίας, ενώ θα συμβάλει στην εξασφάλιση συνεπούς συμβολής της κατανάλωσης κατά τα προσεχή έτη».
Οι προοπτικές ανάπτυξης υποστηρίζονται, επίσης, από τη σταθερή βελτίωση των εξαγωγών.
Η διεύρυνση των εξαγωγών, στο 43% του ΑΕΠ το 2017, 13% υψηλότερα από το 2010, συνέβαλε στον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας προς τους εμπορεύσιμους τομείς, οι οποίοι συμβάλλουν στη βελτίωση της απασχόλησης και των επενδύσεων, επισημαίνεται.
Η Moody's αναμένει ανάπτυξη της τάξεως του 1,9% τη διετία 2018-2019.
Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το υψηλό εταιρικό χρέος, το οποίο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, περιορίζοντας την επενδυτική ικανότητα ενός σημαντικού μεριδίου εγχώριων επιχειρήσεων που εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην απομόχλευση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS