Με κεφάλαια 11.000 ευρώ αγόρασε το ακίνητο της Ελευθεροτυπίας δίνοντας 10,89 εκατ.

Με κεφάλαια 11.000 ευρώ αγόρασε το ακίνητο της Ελευθεροτυπίας δίνοντας 10,89 εκατ.
Στέλεχος της αγοράς χαρακτήρισε ως εταιρεία κέλυφος τη «VALUEΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε»  και ο πραγματικός αγοραστής είναι η εταιρεία Dimand που συνεργάζεται η εταιρεία Grivalia
«Την μπουκιά μέσα από το στόμα» της «VALUE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» πήρε η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ η οποία ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει μετοχές της εταιρείας «VALUE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» διότι απέκτησε το ακίνητο της χρεωκοπημένης εταιρείας της Ελευθεροτυπίας που βρίσκεται στον Νέο Κόσμο.
Ωστόσο η παρουσία Value Τουριστική Α.Ε στο διαγωνισμό για την απόκτηση του ακινήτου καλείται να καταβάλει το ποσό των 10,89 εκατ. ευρώ.
Με βάση τη διαδικασία του πλειστηριασμού, ο αγοραστής  κατέθεσε το 30% της αξίας του τιμήματος και το υπόλοιπο 70% θα το αποδώσει το αργότερο σε 30 ημέρες.
Στέλεχος της αγοράς χαρακτήρισε ως εταιρεία κέλυφος τη «VALUEΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε»  και ο πραγματικός αγοραστής είναι η εταιρεία Dimand που συνεργάζεται η εταιρεία Grivalia
Πάντως τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας  δεν είναι σε επίπεδα που μπορούν να δικαιολογήσουν την εξαγορά του ακινήτου
Σύμφωνα με τον ορκωτή λογιστή Σωτήριο Βαρδαραμάτο που έλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας του 2016 διαπιστώνει, ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχουν καταστεί μικρότερα του ημίσεως  του μετοχικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47του 2190 /1920.
Το στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι ότι το σύνολο τω ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έφθαναν μόλις τις 11.230,56 ευρώ ενώ το 2015 ήταν σε 7.614,27ευρώ.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της VALUE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» ήταν σε 11.516,44ευρώκαιτο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ανήλθε σε 22.747 ευρώ.
Η εταιρεία παρουσίασε ζημιές ύψους 43.449,27ευρώ το 2016.
Επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα  της στη λήξη του 2016 έφθαναν τις 5.944,85 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία στη οικονομική χρήση του 2016 δεν είχε κανένα ακίνητο στη κυριότητά της άρα δεν είχε κανένα  περιουσιακό στοιχείο για να βρει χρηματοδότηση.
Είναι εμφανές ότι η εταιρεία  δεν είχε καμία  οικονομική δυνατότητα να πληρώσει το ποσό των 10,89 εκατ. ευρώ για το ακίνητο της Ελευθεροτυπίας συνολικής επιφάνειας 14.427 τ.μ.
Να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε βγει στον πλειστηριασμό  στο παρελθόν άλλες δύο φορές και η αξία του ακινήτου είχε ορισθεί στην αντικειμενική  αξία  που ήταν περίπου στα 18 εκατ. ευρώ.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr   
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS