Moodys’s: Credit positive oι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Moodys’s: Credit positive oι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Moodys’s: Credit positive oι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Στις 5 Νοεμβρίου, ο κ. Γιάγκος Δημητρίου, επικεφαλής τραπεζικής εποπτείας της Κύπρου, δήλωσε μια νέα εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που ορίζει τι συνιστά μια εταιρία κέλυφος «...με συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες» όσον αφορά τις εταιρείες κελύφη.
Η νέα οδηγία είναι credit positive για τις κυπριακές τράπεζες, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, καθώς οι συγκεκριμένες οδηγίες για τις εταιρίες κελύφη θα εξαλείψουν τις ύποπτες συναλλαγές και θα ενισχύσουν περαιτέρω τις πρακτικές των τραπεζών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η εφαρμογή της εγκυκλίου, η οποία διαβιβάστηκε αρχικά στις τράπεζες προς διαβούλευση τον Ιούνιο του 2018, εξαλείφει χώρο για ερμηνεία από τις μεμονωμένες τράπεζες σχετικά με το τι συνιστά εταιρεία κέλυφος  και καθιερώνει ομοιόμορφες πρακτικές σε όλο το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
Η εγκύκλιος ορίζει ως εταιρεία κελύφους, μια νομική οντότητα που δεν έχει φυσική παρουσία εκτός από μια ταχυδρομική διεύθυνση, δεν έχει καθιερωμένη οικονομική δραστηριότητα στη χώρα σύστασης ή έχει ελάχιστη ή καμία ανεξάρτητη οικονομική αξία.
Δεν έχουν οριστεί ως εταιρίες κέλυφοι, εταιρίες που κατέχουν νομικές οντότητες που ασχολούνται με νόμιμες επιχειρήσεις και έχουν αναγνωρίσιμους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους.
Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου  και οι πρακτικές καταπολέμησης παράνομων συναλλαγών μέσω του τραπεζικού συστήματος της χώρας  ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μετά από μεγαλύτερο έλεγχο από διεθνείς και εγχώριες οικονομικές αρχές.
Στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης της χώρας, η Επιτροπή Moneyval της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Deloitte Italy το 2013 διενήργησαν αξιολόγηση για να επιτύχουν τη συμμόρφωση των κυπριακών τραπεζών με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη δέουσα επιμέλεια του πελάτη.
Αν και οι εκτιμήσεις αυτές δεν είχαν σημαντικά ευρήματα, οι αρχές προχώρησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης των παράνομων συναλλαγών και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Παρά τις δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα, παραμένουν ελλείψεις.
Το 2014, η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην εκκαθάριση του υποκαταστήματος της FBME Bank, μιας τράπεζας της Τανζανίας με λιβανέζους ιδιοκτήτες που λειτουργούσε κυρίως μέσω του κυπριακού υποκαταστήματός της, και όρισε διαχειριστή για να διαχειριστεί την πώληση του υποκαταστήματος.
Οι ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας  της Κύπρου έλαβαν χώρα μετά τις αποκαλύψεις του Financial Crimes Enforcement Network, μιας διεύθυνσης του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατηγόρησε τη FBME για τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τις πολυεθνικές οργανώσεις οργανωμένου εγκλήματος και τη Χεζμπολάχ.
Οι κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να ελέγχονται στον διεθνή Τύπο, κυρίως λόγω των διεθνών τραπεζικών επιχειρηματικών κέντρων τους, οι οποίες εξυπηρετούν τις υπεράκτιες οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο για φορολογικούς λόγους.
Δεδομένου του χαμηλού φορολογικού συντελεστή 12,5% και των συμβάσεων διπλής φορολογίας της Κύπρου με περισσότερες από 60 χώρες, οι υπεράκτιες οντότητες επωφελούνται από χαμηλότερους φόρους όταν διοχετεύουν τις επενδύσεις τους σε οποιαδήποτε από αυτές τις 60 χώρες μέσω της Κύπρου.
Η Κύπρος είναι ένας από τους μεγαλύτερους άμεσους ξένους επενδυτές στη Ρωσία, κυρίως λόγω των υπεράκτιων εταιρειών.
Αν και μειωμένη, μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεων των κυπριακών τραπεζών εξακολουθεί να προέρχεται από τις καταθέσεις συναλλαγών αυτών των υπεράκτιων εταιρειών, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους χρηματοδότησης για τις τράπεζες που έχουν βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αυτών των καταθέσεων.
Στο αποκορύφωμά τους τον Απρίλιο του 2012, οι καταθέσεις από κατοίκους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονταν σε 21,9 δισ. ευρώ (βλέπε έκθεση), υπερβαίνοντας το μέγεθος της εγχώριας οικονομίας.
Μετά από μια απότομη πτώση το 2013 λόγω των μεγάλων αναγκών αναδιάρθρωσης κεφαλαίων των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της  Κύπρου, της Τράπεζας της Κύπρου και της Laiki Bank, οι καταθέσεις μειώθηκαν στα 7,1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2018 από 8 δισ. ευρώ περίπου στις αρχές του 2018 και αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% των συνολικών καταθέσεων από τον Σεπτέμβριο του 2018, από 30% που ήταν τον Απρίλιο του 2012.Εκτός από την επιβολή αυστηρότερων ρυθμίσεων, οι κυπριακές τράπεζες έχουν πλέον πιο αυστηρά κριτήρια επιλογής των πελατών τους.
Μεταξύ του 2014 και του 2017, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου είχε μειώσει τον αριθμό των μεσαζόντων που εισήγαγαν αυτούς τους offshore πελάτες σε 324 από 1.601, τερμάτισαν 5.359 πελάτες και απέρριψαν 2.937 νέους πελάτες.
Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έχει επίσης μειώσει τον αριθμό των ρωσικών πελατών της στη διεθνή τραπεζική της δραστηριότητα κατά 60% και των ουκρανικών πελατών κατά 41%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS