ΕΥΑΘ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 6 Φεβρουαρίου 2019 για εκλογή μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

ΕΥΑΘ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 6 Φεβρουαρίου 2019 για εκλογή μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
Στις 6 Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ 
Στην εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, θα κληθούν να προχωρήσουν οι μέτοχοι της ΕΥΑΘ κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2019.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (16/1/2019) ανακοίνωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 127, στον 7ο όροφο για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών
Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται: Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (έδρα της εταιρείας, Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 16/02/2019 (ημερομηνία καταγραφής).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS