Κύπρος: Δημοσιονομικό έλλειμμα έναντι πλεονάσματος το 9μηνο 2018

Κύπρος: Δημοσιονομικό έλλειμμα έναντι πλεονάσματος το 9μηνο 2018
Μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα το 9μηνο 2018 για την Κύπρο
Έλλειμμα 723,1 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός της Κύπρου το τρίτο τρίμηνο του 2018, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για πλεόνασμα 326,9 εκατ. το εξάμηνο του 2018, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία
Η δημοσιονομική επιβάρυνση για το τρίτο τρίμηνο οφείλεται στην αναδιάρθρωση και μετεξέλιξη της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ), στην πώληση μέρους των δραστηριοτήτων της ΣΚΤ και τη συμπερίληψη των δύο νέων οντοτήτων που δημιουργήθηκαν (ΣΕΔΙΠΕΣ και ΚΕΔΙΠΕΣ).
Η δημοσιονομική επιβάρυνση ύψους 1,5 δισ. ευρώ στα αναθεωρημένα δημοσιονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου προέκυψε από την στατιστική απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που παρέμειναν στην Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα, ονομαστικής αξίας 6,97 δισ. κατά 79,6% περιορίζοντας στατιστικά την τρέχουσα αξία τους στα 1,46 δισ. ευρώ.
«Μετά από εξέταση της συναλλαγής πώλησης μέρος των δραστηριοτήτων της Κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας και του νομικού καθεστώτος που διέπει τις δύο οντότητες που δημιουργήθηκαν, Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) και Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) οι οποίες ανέλαβαν έναντι εμπράγματων εξασφαλίσεων παθητικό ύψους €3,54 δισ., η Στατιστική Υπηρεσία αποφάσισε όπως κατατάξει και τις δύο οντότητες στον τομέα της γενικής κυβέρνησης», αναφέρει σε δήλωσή του ο διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας, Σταύρος Καραγιώργης.
Το ύψος της αρνητικής επένδυσης στατιστικά αποτιμάται στα 710 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει πως το κράτος παρέλαβε μεταξύ άλλων εξασφαλίσεων μη εξυπηρετούμενων ύψους 6,97 δισ. καταβάλλοντας ουσιαστικά αντίτιμο 1,46 δισ. αντί της πραγματικής τιμής απόκτησης τους 2,17 δισ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS