Ψάλτης (Alpha Bank): Μπορούμε να επιτύχουμε πλήρη εξυγίανση στον ισολογισμό μας

Ψάλτης (Alpha Bank): Μπορούμε να επιτύχουμε πλήρη εξυγίανση στον ισολογισμό μας
Επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να επιτύχουμε τους τεθέντες στόχους μείωσης των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανέφερε ο Β. Ψάλτης
H Alpha bank θα επιτύχει τους στόχους μείωσης των NPEs και την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της ανέφερε ο νέος CEO του ομίλου Βασίλης Ψάλτης στο πλαίσιο του συνεδρίου της PWC στην Γερμανία με επίκεντρο τα NPEs.
Συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης δήλωσε:
«Έχω την πεποίθηση ότι η Alpha Bank είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα και την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού.
Επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να επιτύχουμε τους τεθέντες στόχους μείωσης των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στον σχεδιασμό μας.  
Οι διαρθρωτικές λύσεις που εξετάζονται επί του παρόντος μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών και να μας οδηγήσουν με ταχύτερο ρυθμό στα επιθυμητά αποτελέσματα.
Η σταδιακή βελτίωση που παρατηρείται στις τιμές της αγοράς ακινήτων, στο διαθέσιμο εισόδημα και στο κλίμα εμπιστοσύνης,  ενισχύει τις προσπάθειές μας να αναδιαρθρώσουμε τα υγιή χαρτοφυλάκια των Πελατών μας και να στηρίξουμε την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS