ΕΥΑΘ: Στις 12 Απριλίου 2019 θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του έτους 2018

ΕΥΑΘ: Στις 12 Απριλίου 2019 θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του έτους 2018
Στις 12 Απριλίου 2019 θα δημοσιεύσει η ΕΥΑΘ τα αποτελέσματά της για το έτος 2018
Στις 12 Απριλίου 2019 θα δημοσιεύσει η ΕΥΑΘ τα αποτελέσματά της για το έτος 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (30/1/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019.
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2018: Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
Αποκοπή Μερίσματος: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 (*)
Δικαιούχοι μερίσματος (record date): Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 (*)
Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση: Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019 (*)
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2019: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρία σημειώνει πως διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS