Νέα μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών από την HSBC - Οι λύσεις για τα NPEs φαίνονται ανεπαρκείς

Νέα μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών από την HSBC - Οι λύσεις για τα NPEs φαίνονται ανεπαρκείς
Η μείωση όλων των τιμών-στόχων αντανακλά μια πιο συντηρητική στάση της HSBC επί των κερδών των ελληνικών τραπεζών
Σε σημαντική μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η HSBC, επισημαίνοντας ότι αναζητά σαφήνεια σε θολά νερά...
Ειδικότερα, για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος είναι στα 1,95 ευρώ, από 2,43 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank είναι στα 0,79 ευρώ, από 1,25 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική στα 2,40 ευρώ, από 2,90 ευρώ προηγουμένως, ενώ για την Πειραιώς η νέα τιμή στόχος είναι στα 1,14 ευρώ, από 3,20 ευρώ προηγουμένως.
Και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες όμως η σύσταση παραμένει buy, ήτοι αγορά.Ειδικότερα, στη σημερινή, 20 Φεβρουαρίου 2019, 84σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "Muddy waters" (θολά νερά), που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, η HSBC, επισημαίνει ότι αναζητά σαφήνεια σχετικά με τις επενδυτικές περιπτώσεις των ελληνικών τραπεζών.
Όπως επισημαίνει βλέπει θετικές μακροοικονομικές προοπτικές, εφικτές μειώσεις NPE και βελτιωμένες τάσεις στα μεγέθη τους, πιστεύοντας ότι οι ανησυχίες της αγοράς είναι υπερβολικές.

Η μείωση όλων των τιμών-στόχων αντανακλά μια πιο συντηρητική στάση επί των κερδών, γι' αυτό και επαναλαμβάνει τη σύσταση buy και στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες.

“It’s all Greek to me”

Με τη φράση “It’s all Greek to me”, το αντίστοιχο ελληνικό "μου φαίνονται κινέζικα αυτά"... προσπαθεί η HSBC να κρίνει τις διάφορες προτάσεις πολιτικής μείωσης των NPEs που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.
Όπως επισημαίνει, αυτά τα σχέδια εκπέμπουν αντικρουόμενα σήματα σχετικά με τα θεμελιώδη, τις τάσεις και τις θεσμικές απαιτήσεις.
Έτσι, η επενδυτική περίπτωση των ελληνικών τραπεζών μοιάζει με παζλ.
Έτσι, όπως επισημαίνει, σε αυτήν την έκθεση αντισταθμίζει τα αρνητικά επιχειρήματα για τη μακροοικονομική προοπτική, την αποτελεσματικότητα των σχεδίων NPE των τραπεζών καθώς και την υποκείμενη κερδοφορία.
Επίσης διερευνά δυσάρεστες αλήθειες για την κρίση των θεσμών σχετικά με τα σχέδια μείωσης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Θετική μακροοικονομική προοπτική

Η HSBC αναμένει από την Ελλάδα να συνεχίσει να έχει σταθερή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Η δημοσιονομική προοπτική είναι ακόμα θετική με το κράτος να χρηματοδοτείται πλήρως για τέσσερα χρόνια (τουλάχιστον), αλλά δεν υπάρχει πλέον ελάφρυνση του χρέους για τώρα.

Οι κίνδυνοι για τη μακροοικονομική προοπτική παραμένουν, αλλά φαίνονται περιορισμένοι.


NPEs - Πιστοί στα σχέδια

Η προγραμματισμένη μείωση των NPE θα είναι μακρο-ουδέτερη καθώς οι αυξητικές εποπτικές πιέσεις επηρεάζουν αρνητικά την προσφορά και τη ζήτηση.
Βλέπει τις πρόσφατες προτάσεις για την αντιμετώπιση του μεγέθους των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων ως απίθανες να βοηθήσουν, αλλά ως θετικές για την επιτάχυνση των σχεδίων.
Τα τρέχοντα σχέδια μείωσης του NPE λειτουργούν και είναι πιθανό να παραμείνουν δαπανηρά αλλά η HSBC πιστεύει ότι είναι εφικτά.
Πιστεύει επίσης ότι οι αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις είναι απίθανες, εφόσον οι τράπεζες πληρούν τους στόχους τους.


Οι ανησυχίες της αγοράς φαίνονται υπερβολικές

Οι θεμελιώδεις τάσεις σχετικά με την υποκείμενη αύξηση των δανείων βελτιώνονται, οι χαμηλότερες προβλέψεις αντισταθμίζουν τις πιέσεις, η κερδοφορία παραμένει υγιής και η κεφαλαιακή επάρκεια θα πρέπει να βελτιωθεί.
Οι επιθετικές πολιτικές επιλογές φαίνονται απίθανες, καθώς ενδέχεται να εκτροχιάσουν την πορεία της Ελλάδας προς την ομαλότητα.


Οι λύσεις για τα NPEs φαίνονται ανεπαρκείς

Αν και δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, τα δημοσιεύματα δείχνουν ότι ένα σχέδιο που υπέβαλε αρχικά το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF) στην ελληνική κυβέρνηση συζητείται μεταξύ της κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Το καθεστώς που προωθείται στο σχέδιο φαίνεται να είναι πολύ παρόμοιο με τον ιταλικό μηχανισμό GACS, όπου μέρος των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων μεταφέρονται σε ένα SPV σε τιμές αγοράς, με το ανώτερο τμήμα να λαμβάνει κρατική εγγύηση.
Υπό ορισμένες συνθήκες, η δομή αυτή θα βελτίωνε το κόστος των τιτλοποιήσεων NPL στις τράπεζες, καθιστώντας τες πιο βιώσιμες.


Μια "κακή τράπεζα" που χρηματοδοτείται από τα DTC θα αποδυνάμωνε τις τράπεζες

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης καταθέσει τη δική της πρόταση που φαινομενικά τώρα βρίσκεται επίσης υπό αξιολόγηση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της κυβέρνησης.
Η ιδέα θα ήταν οι τράπεζες να μεταβιβάσουν την πλειοψηφία των NPE σε ξεχωριστά SPVs σε λογιστική αξία, ενώ θα μεταφέρουν επίσης μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων DTC ως μέσο προσέγγισης μιας αγοράς, διατηρώντας το 20% του  SPV με το κράτος να λαμβάνει τα υπόλοιπα.
Για να καταδείξει η HSBC τον αντίκτυπο, υποθέτει ότι οι τράπεζες μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία με κάλυψη 11 π.μ. υψηλότερα από το συνολικό απόθεμα NPE (δεδομένου ότι τα μεταφερόμενα NPE είναι χαμηλότερης ποιότητας) και από τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC) ίσο με το 20% των μεταφερθέντων NPE.

Όπως και στον προηγούμενο πίνακα, ο μέσος αντίκτυπος στο CET 1% θα ήταν 290 μ.β., σύμφωνα με την εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος ύψους 300 μ.β..
Ωστόσο, μόνο η Alpha Bank θα έχει κεφάλαια άνω του 10%.
Οι ονομαστικοί δείκτες κάλυψης για όλες τις τράπεζες θα μειωθούν δηλαδή κατά 32%, μόνο με Εθνική να έχει πάνω από 50%, ενώ οι προκύπτουσες αναλογίες NPE επίσης παραμένουν υψηλές.
Υπάρχουν περαιτέρω επιπλοκές με την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως το νομικό καθεστώς των DTC.
Αν και η μεταφορά σε τιμές αγοράς θα προσέκρουε εν μέρει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, η μεταβολή του νομικού καθεστώτος των DTC θα σήμαινε πιθανώς ότι το σχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί τουλάχιστον από την ευρωπαϊκή αρχή ανταγωνισμού (DGComp).
Από δημοσιονομικής άποψης, η κυβέρνηση θα ανταλλάξει την απώλεια μελλοντικών φορολογικών εσόδων από τις τράπεζες που έχουν ήδη μια ενδεχόμενη υποχρέωση στα SPV, η οποία θεωρητικά θα αντισταθμίζεται από υψηλότερο φόρο στα έσοδα των τραπεζών.
Από την άποψη της χρονικής διάρκειας, ωστόσο, η αξίωση του SPV πιθανότατα θα έρθει πριν
το όφελος από τα φορολογικά έσοδα, προεξοφλώντας τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.
Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος θα πρέπει πιθανότατα να εγκριθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να εξασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.
Επίσης, δεν είναι γνωστό αν ο SSM θα είναι ικανοποιημένος από την απότομη πτώση του κεφαλαίου των τραπεζών και τα επίπεδα κάλυψης παρά τον ουσιαστικό ισολογισμό που αποτρέπει τον κίνδυνο.

Και τα δύο σχήματα εξυπηρετούν έναν καλύτερο πλαίσιο

Η HSBC πιστεύει ότι οι σημαντικές τιτλοποιήσεις μπορούν να αποδειχθούν επωφελείς για τους μετόχους υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή ότι διατηρείται η θετική πορεία (όπως έδειξε και το σχέδιο της Eurobank) και ότι τα κεφάλαια και τα επίπεδα κάλυψης μετά το SPV δεν οδηγούν σε αναδιάρθρωση κεφαλαίου.
Δεδομένων αυτών οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται απαραίτητα για τις περισσότερες τράπεζες (με την πιθανή εξαίρεση της Alpha bank), καθώς και οι δύο προτάσεις θεωρούνται προαιρετικές.
Από μακροπρόθεσμη άποψη, η HSBC πιστεύει ότι είναι πιθανόν οι τιτλοποιήσεις να έχουν ουδέτερο αντίκτυπο, δεδομένης της περιορισμένης επίπτωσης στην προσφορά και τη ζήτηση καθώς και την οικονομική σταθερότητα.
Η μόνη περίπτωση που δεν θα συνέβαινε αυτό είναι, σε ένα περιβάλλον υπερβολικών ανησυχιών για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα (εκροές καταθέσεων, απώλεια εμπιστοσύνης).

Στην πράξη, πιστεύει ότι η εμπλοκή του κράτους και στα δύο συστήματα θα σήμαινε ότι θα χρειαστεί να την εγκρίνουν διάφορα ευρωπαϊκά όργανα.
Επιπλέον, η επίδραση του κεφαλαίου στις τράπεζες θα μπορούσαν επίσης να σημαίνουν ότι τα συστήματα θα πρέπει να εγκριθούν από τον SSM.
Νομοθετικά θα ήταν επίσης πιθανό να απαιτηθούν αλλαγές.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την περαιτέρω επιπλοκή των επερχόμενων εκλογών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2019, δείχνει ότι τα συστήματα είναι απίθανο να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή σύντομα.
Ως αποτέλεσμα, η HSBC πιστεύει ότι και τα δύο σχέδια θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την πραγματικότητα.
Τα τρέχοντα τραπεζικά σχέδια προβλέπουν σημαντική μείωση των NPEs κατά τα προσεχή έτη.
Η δυναμική της αγοράς μπορεί να αλλάξει τα σχέδια πριν αρχίσουν να λειτουργούν, μειώνοντας περαιτέρω την οικονομική τους αξία.
Ως εκ τούτου πιστεύει ότι τα σχέδια του HFSF και της Τράπεζας της Ελλάδος θα μπορούσαν να λειτουργήσουν  προκειμένου να αποφευχθεί η αποτυχία των τραπεζών να πραγματοποιήσουν τη σχεδιαζόμενη μείωση του NPE.
Εναλλακτικά, εάν οι οικονομικοί όροι αλλάξουν, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως επιταχυντής περαιτέρω εξελίξεων, επιτρέποντας στις τράπεζες να εξομαλύνουν πλήρως τους ισολογισμούς τους πριν από το σχέδιο.


Τα τρέχοντα σχέδια NPEs φαίνονται ως την πιο βιώσιμη επιλογή

Τα σημερινά σχέδια λειτουργούν, πιθανόν να παραμένουν δαπανηρά, αλλά είναι εφικτά.
Για την περίοδο κατά την οποία υπάρχουν σχετικά συγκρίσιμα τραπεζικά στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχουν τράπεζες που έχουν παίξει το δικό τους ρόλο για να μειώσουν τα NPEs.
Από το τέλος του 2016 το συνολικό απόθεμα NPEs είναι κατά 20% ή 22 δισ. ευρώ χαμηλότερο, παρά τις εισροές των 15,9 δισ. ευρώ.
Η τάση στον καθαρό σχηματισμό (εισροές μείον εκροές) ήταν θετική, ενώ ο καθαρός σχηματισμός εισήλθε σε αρνητικό έδαφος στο τέλος του περασμένου έτους.

Εκτιμήσεις για την πορεία των μεγεθώνwww.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS