Το σενάριο πώλησης της Attica Group στα 340 εκατ προσκρούει σε εμπόδια για Goldman Sachs, DK

Το σενάριο πώλησης της Attica Group στα 340 εκατ προσκρούει σε εμπόδια για Goldman Sachs, DK
Πηγή ανέφερε ανεπίσημα ότι ενώ υπάρχει ενδιαφέρον υπάρχουν στις προτάσεις ισχυρά αντικίνητρα.
Παρά την έναρξη ενός νέου κύκλου διαπραγματεύσεων για την πώληση της Attica Group – θυγατρική της MIG - και την πίεση που ασκείται από την εξόφληση ομολογιακών δανείων….ο πήχης των προσδοκιών παραμένει χαμηλός.
Μετά την αποχώρηση του Fortress από την διαδικασία και την επάνοδο της Goldman Sachs και του DK ενός επενδυτικού fund οι οιωνοί δεν είναι τόσο ενθαρρυντικοί.  
Πηγή ανέφερε ανεπίσημα ότι ενώ υπάρχει ενδιαφέρον υπάρχουν στις προτάσεις ισχυρά αντικίνητρα.
Όπως έχει τονιστεί στην νέα διαδικασία με σύμβουλο την UBS τα τιμήματα κινούνται κάτω των 340 εκατ ευρώ.
Ωστόσο ο πήχης παραμένει χαμηλά παρά την πίεση που ασκείται από τα ομολογιακά δάνεια που λήγουν και είναι ύψους 257 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το ομολογιακό της Fortress είναι ύψους 142 εκατ και έχει ενέχυρο το 52% της εταιρίας και 115 εκατ της Πειραιώς που έχει ενεχυριάσει Attica group και Vivartia.
Με βάση την ίδια πηγή «η πρόταση της Goldman Sachs έχει ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα και η πρόταση της DK δύο μειονεκτήματα και ένα πλεονέκτημα»
H τράπεζα Πειραιώς πιέζεται να πουλήσει για να μειώσει τον δανεισμό της έναντι του ομίλου MIG αλλά η πώληση μιας εταιρίας όπως η Attica Group με αυξανόμενα EBITDA αλλά και με συγκυριακή επίδραση στα αποτελέσματα λόγω πετρελαίου είναι ένα proejct με πολλές μεταβλητές.
Να σημειωθεί ότι το bankingnews στις 6 Μαρτίου 2019 είχε αναφερθεί στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της νέας προσπάθειας πώλησης της Attica Group.

Η ανακοίνωση της Attica Group

Οι συμφωνίες για τις μετοχές της εταιρείας αφορούν τους μετόχους οι οποίοι προβαίνουν στις σχετικές ανακοινώσεις όταν συντρέχει λόγος, αναφέρει η Attica Group απαντώντας στα δημοσιεύματα περί συμφωνίας για πώληση του στόλου της.
Ειδικότερα, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσίευμα του τύπου που αναφέρεται σε «συμφωνία για την πώληση του ακτοπλοϊκού στόλου της Attica Group», η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει ότι συμφωνίες με αντικείμενο τις εκδομένες μετοχές της Εταιρίας αφορούν τους μετόχους, οι οποίοι προβαίνουν στις προβλεπόμενες Ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό κάθε φορά που συντρέχει περίπτωση.

H ανακοίνωση της MIG

Στα δημοσιεύματα περί πώλησης του στόλου της Attica Group απαντά η MIG.
Ειδικότερα όπως τονίζει, με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με την διάθεση της συμμετοχής της στην «ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει ότι εξετάζει διάφορες εναλλακτικές για την αναδιάρθρωση ή/και τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων μέσω και της πώλησης μετοχικών συμμετοχών της σε επενδυτές που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον.
 Στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει κατά καιρούς παραλήπτης διαφόρων προσφορών ή προτάσεων, τις οποίες δεν έχει αποδεχθεί.
Η Εταιρία θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Εταιρία σύμφωνα με την πολιτική της δεν προτίθεται να προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων πληροφοριών που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και καλεί το επενδυτικό κοινό να βασίζει τις επενδυτικές του επιλογές μόνον σε επίσημες Ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου της εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS