Τι απαντά η Εθνική Τράπεζα στο bankingnews για την Εθνική Πανγαία και την Invel

Τι απαντά η Εθνική Τράπεζα στο bankingnews για την Εθνική Πανγαία και την Invel
Σύμφωνα με την Εθνική δεν υπάρχει συμφωνία με την Invel για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης
Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει λάβει γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της Invel, ούτε έχει καταρτίσει οποιαδήποτε σχετική συμφωνία μαζί της, όπως αναφέρει σε απάντησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις εξελίξεις στην Εθνική Πανγαία, μετά από δημοσίευμα του bankingnews.gr. 
Η διάρκεια της συμφωνίας μετόχων μεταξύ της Εθνικής και του ομίλου Invel έχει παραταθεί έως 31 Μαρτίου 2019.

Ειδικότερα, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Ε.Κ., αναφορικά με εξελίξεις σχετικά με αποεπένδυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την εταιρεία "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ", η ΕΤΕ σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι, σύμφωνα και προς όσα η Τράπεζα γνωστοποίησε με την από 4.1.2019 ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, έχει παραταθεί η διάρκεια της Συμφωνίας Μετόχων  μεταξύ της Τράπεζας και του ομίλου INVEL μέχρι την 31/3/2019.
Αντίστοιχα, έχει παραταθεί το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των μετοχών που κατέχει η ΕΤΕ από τον όμιλο INVEL (call option) στη μεσοσταθμική τιμή μετοχής της "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ" του τελευταίου τριμήνου του 2018, με βάση τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στη "Συμφωνία Μετόχων", όπως αυτή ισχύει.
Έως σήμερα η Τράπεζα δεν έχει λάβει γνωστοποίηση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της Invel, ούτε έχει καταρτίσει οποιαδήποτε σχετική συμφωνία μαζί της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου της 18.3.2019.

Τι ανέφερε το δημοσίευμα του bankingnews.gr στις 18 Μαρτίου 2019:

Πουλάει την Πανγαία για 415 εκατ. ευρώ ή 5 ευρώ ανά μετοχή η Εθνική τράπεζα ...στην Invel

Ένα βήμα πριν την πλήρη αποεπένδυσή της από την Πανγαία ΑΕΕΑΠ βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα καθώς η Invel ετοιμάζεται να εξασκήσει το δικαίωμά της να αγοράσει το 32,66% της τράπεζας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, Εθνική και Invel συμφώνησαν αγοράσει η τελευταία το ποσοστό της τράπεζας στην Πανγαία σε τιμή που αγγίζει τα 5 ευρώ ανά μετοχή.
Αυτό σημαίνει ότι η Invel θα καταβάλει περίπου 415 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 83,4 εκατ. μετοχές της Εθνικής Πανγαία.
Τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την εξαγορά θα καλυφθούν από τους μετόχους της Invel.
Με την απόκτηση του 32,66% η Invel θα φθάσει να ελέγχει το 98,15% της Πανγαία ΑΕΕΑΠ και θα πρέπει να λάβει καθοριστικές αποφάσεις.
Δηλαδή αν θα προχωρήσει στην ενίσχυση του ισχνού free float και της χαμηλής εμπορευσιμότητας, ώστε η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ να εισέλθει στους δείκτες ή αν θα πρέπει να υιοθετήσει εναλλακτική στρατηγική, καθώς η διατήρηση ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα  δεν ενέχει πλέον σημαντικά φορολογικά οφέλη.
Σημειώνεται ότι ο κλάδος των Α.Ε.Ε.Α.Π. επιβαρύνθηκε με υπερβολική αύξηση των φορολογικών συντελεστών.
Τόσο ο φόρος επί του ενεργητικού, σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς, όσο και η αύξηση του συμπληρωματικού φόρου στον ΕΝΦΙΑ έχουν μειώσει τις αποδόσεις για τους μετόχους.  
Υπό το παραπάνω πρίσμα δεν αποκλείεται εφαρμογή στρατηγικών, που θα αποσκοπούν στην αποφυγή των διαρθρωτικών ανεπαρκειών, οι οποίες προέκυψαν από τις πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των ΑΕΕΑΠ.
Από την πώληση της Πανγαία η Εθνική θα εισπράξει 415 εκατ. ευρώ ενώ θα δει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της να μειώνεται κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ. Από την άλλη, όμως, θα σταματήσει να ενοποιεί την ΑΕΕΑΠ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS