Μινωικές Γραμμές: Αγορά 51.659 μετοχών από Grimaldi Group

Μινωικές Γραμμές: Αγορά 51.659 μετοχών από Grimaldi Group
Την αγορά 51.659 μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 123.981,60 ευρώ, από την Grimaldi Group, ανακοίνωσαν οι Μινωικές Γραμμές
Την αγορά 51.659 μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 123.981,60 ευρώ, από την Grimaldi Group, ανακοίνωσαν σήμερα (1/4/2019) οι Μινωικές Γραμμές.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία «Grimaldi Group S.p.A.», συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 28/03/2019 σε αγορά 51.659 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 123.981,60. 
H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS