Τέρνα Ενεργειακή: Στην πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒ από την ICAP - Χαμηλός πιστωτικός κίνδυνος

Τέρνα Ενεργειακή: Στην πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒ από την ICAP - Χαμηλός πιστωτικός κίνδυνος
Οι επιχειρήσεις με διαβάθμιση ΒΒ χαρακτηρίζονται από τα σημαντικά οικονομικά τους αποτελέσματα, την σταθερή πορεία και την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά
Τη βαθμίδα BB για την πιστοληπτική ικανότητα της Τέρνα Ενεργειακή επιβεβαίωσε η ICAP Group, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», ανακοινώνει, βάσει των  συμβατικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από το από 24.07.2017 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000 €), ότι η επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εγγυήτριας εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», από την εταιρεία ICAP Group A.E. την κατέταξε εκ νέου στη διαβάθμιση ΒΒ.
Η διαβάθμιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και, επομένως, η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή.
Οι επιχειρήσεις με διαβάθμιση ΒΒ χαρακτηρίζονται από τα σημαντικά οικονομικά τους αποτελέσματα, την σταθερή πορεία και την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS