Νηρεύς: Τη μη διανομή μερίσματος θα προτείνει το ΔΣ στην τακτική γενική συνέλευση (9/9)

Νηρεύς: Τη μη διανομή μερίσματος θα προτείνει το ΔΣ στην τακτική γενική συνέλευση (9/9)
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018 θα προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Νηρεύς στην τακτική γενική συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο.
Ειδικότερα, η Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.4.3.(1) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019: Τετάρτη , 10 Απριλίου 2019 Ανακοίνωση & Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2018 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com). Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019 Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2018 της Εταιρίας Δευτέρα , 09 Σεπτεμβρίου 2019 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 Ανακοίνωση & Δημοσίευση Έκθεσης εξαμήνου 2019 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com).
 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS