Τι δείχνει τώρα η σύγκριση ΕΛΠΕ με Motor Oil με βάση τα αποτελέσματα 2018

Τι δείχνει τώρα η σύγκριση ΕΛΠΕ με Motor Oil με βάση τα αποτελέσματα 2018
Με ικανοποιητικούς δείκτες διαπραγματεύονται και οι δύο μετοχές – Η υπεραπόδοση των ΕΛΠΕ φέτος έκλεισε το… discount
Σημαντική υπεραπόδοση έναντι της Motor Oil καταγράφει στο ταμπλό του ΧΑ η μετοχή των ΕΛΠΕ από την αρχή του έτους, αφού η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 14% έναντι μόλις 1% περίπου της Motor Oil.
Και οι δύο μετοχές ωστόσο καταγράφουν απόδοση χαμηλότερη από αυτή της αγοράς, αφού η άνοδος στο ΧΑ έχει συντελεστεί κυρίως με τη βοήθεια των τραπεζών (ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται 43%), αλλά και επειδή η μετοχή των ΕΛΠΕ συνδέεται με την αποτυχία του διαγωνισμού για την πώληση του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου.
Και οι δύο εισηγμένες, ωστόσο, εμφάνισαν καλά αποτελέσματα και ικανοποίησαν επενδυτές και αναλυτές.
Πιο αναλυτικά τα ΕΛΠΕ έχουν καθαρή θέση 2,33 δισ. ευρώ και στην αποτίμηση των 2,56 δισ. ευρώ παίζουν με p/bv 1,09 φορές, ενώ η Motor Oil έχει αποτίμηση 2,34 δισ. ευρώ και καθαρή θέση 1,1 δισ. ευρώ άρα έχει p/bv 2,12 φορές.
Οι συνολικές υποχρεώσεις των ΕΛΠΕ ανέρχονταν στα 4,6 δισ. ευρώ που δίνουν δείκτη ξένα/ίδια κεφάλαια 1,92 φορές έναντι 1,57 της Motor Oil που είχε συνολικές υποχρεώσεις 1,73 δισ. ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ είχαν ταμειακά διαθέσιμα 1,27 δισ. ευρώ και η Motor Oil 679 εκατ. ευρώ, επομένως αν αφαιρεθούν από τις συνολικές υποχρεώσεις οι παραπάνω δείκτες διαμορφώνονται στις 1,44 φορές για τα ΕΛΠΕ και στις 0,95 φορές για τη Motor Oil.
Και οι δύο εισηγμένες εμφάνισαν εξαιρετικές λειτουργικές ταμειακές ροές.
Τα ΕΛΠΕ 503 εκατ. ευρώ  και η Motor Oil 326 εκατ. ευρώ.
Ο τζίρος ήταν υψηλός και για τους δύο ομίλους με των ΕΛΠΕ να ανέρχεται στα 9,76 δισ. ευρώ και της Motor Oil στα 9,5 δισ. ευρώ.
Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων και λόγω της επίδρασης της αποτίμησης των αποθεμάτων τα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ υποχώρησαν στα 211,6 εκατ. ευρώ από 381 εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας p/e 12,1, ενώ η Motor Oil είχε καθαρά κέρδη 257,4 εκατ. ευρώ από 315 εκατ. ευρώ ήτοι p/e 9,1 φορές.
Τα κέρδη χωρίς την αποτίμηση των αποθεμάτων των ΕΛΠΕ ήταν 296 εκατ. ευρώ άρα p/e 8,7 φορές και της Motor Oil στα 333 εκατ. ευρώ που δίνουν p/e 7 φορές.
Τα ΕΛΠΕ είχαν EBITDA 711 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 494 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil θα δώσει για τη χρήση 2018 συνολικό μέρισμα 1,30 ευρώ, ενώ τα ΕΛΠΕ θα δώσουν συνολικό μέρισμα 0,75 ευρώ ανά μετοχή και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και το έκτακτο από την πώληση της ΔΕΣΦΑ.
Βάσει της τιμής των δύο μετοχών η μερισματική απόδοση των ΕΛΠΕ είναι υψηλότερη αλλά κυρίως λόγω του έκτακτου μερίσματος.
Η διοίκηση των ΕΛΠΕ στοχεύει σε EBITDA 1 δισ. ευρώ από το 2020 και μετά.
Σημειώνεται πως παλαιότερες συγκρίσεις έδειχναν ένα μικρό προβάδισμα των ΕΛΠΕ, το οποίο όμως φαίνεται να κλείνει με βάση τη φετινή κίνηση της μετοχής, διαμορφώνοντας δείκτες μεταξύ των δύο εταιρειών σε κοντινή απόσταση.
Σε όρους net debr/EBITDA η Motor Oil έχει σημαντικό προβάδισμα έχοντας πετύχει τα τελευταία χρόνια αξιόλογη απομόχλευση.
Έτσι είναι τώρα στις 0,4 φορές έναντι 2 των ΕΛΠΕ.
Σε όρους EV/EBITDA για το 2019 έχουν μικρή διαφορά με της Motor Oil ο δείκτης να είναι στις 5,7 φορές και των ΕΛΠΕ στις 6,7 φορές.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS