Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018 η Marfin Investment Group

Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018 η Marfin Investment Group
Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018 η Marfin Investment Group
Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018 η Marfin Investment Group, όπως γνωστοποίησε σήμερα (24/4/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η «Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019 σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών:
Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματά της για τη χρήση 2018 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.marfininvestmentgroup.com) τη Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 πριν την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα προσδιορισθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας.
Η Εταιρία σημειώνει ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS