Αύριο (25/4) τα αποτελέσματα 2018 της Quality & Reliability - Δεν θα διανείμει μέρισμα

Αύριο (25/4) τα αποτελέσματα 2018 της Quality & Reliability - Δεν θα διανείμει μέρισμα
Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018 η Quality & Reliability
Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018 η Quality & Reliability, όπως γνωστοποίησε σήμερα (24/4/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Quality & Reliability AE ανακοινώνει το Οικονομικό ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα με τον κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών , ως ακολούθως:
1) Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2018 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.qnr.com.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Πέμπτη 25 Απριλίου 2019
2) Ετήσια Γενική Συνέλευση: Παρασκευή 28 Ioυνίου 2019
Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS