ΑξΙΑnumbers Απριλίου 2019: Στο 66% η συμμετοχή ξένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΑξΙΑnumbers Απριλίου 2019: Στο 66% η συμμετοχή ξένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ΑξΙΑnumbers Απριλίου 2019: Στο 66% η συμμετοχή ξένων στο ΧΑ
Στα €42,53 δισ. έκλεισε η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στα τέλη Απριλίου σύμφωνα με το Axianumbers Καταγράφει δηλαδή μηνιαία αύξηση 5,1%. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, πάντως, η αύξηση αγγίζει το 4,6%.
Η Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2019 έφτασε τα €1.115,68 εκατ. (βλ. γράφημα 1) σημειώνοντας άνοδο κατά 2,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.084,13 εκατ. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.105,59 εκατ., σημειώθηκε άνοδο της τάξης του 0,9%.
 


Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2019 ήταν €61,98 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€57,06 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€61,42 εκατ.).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Απρίλιο 2019 ανήλθε στις 25.874 έναντι 22.421 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Απρίλιο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 16.945).
Τον Απρίλιο 2019 δημιουργήθηκαν 617 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.444 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,53 δισ. (βλ. γράφημα 2). Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €40,48 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 5,1%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €47,82 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 11,1%.

 


Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Απρίλιο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €19,12 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€12,68 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€8,36 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€3,34 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€2,38 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Κεντρική Κυβέρνηση (€3,41 εκατ.),  Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,00 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,19 εκατ.), Οργανισμοί ΕΕ (€1,11 εκατ.).
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €19,02 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€25,42 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€15,22 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€8,61 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€3,45 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€1,52 εκατ.) και Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,31 εκατ.) ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€20,01 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€16,38 εκατ.).
Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2019 πραγματοποίησαν το 51,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,5% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Απρίλιο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 57,0% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).
Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Απρίλιο 2019 πραγματοποίησαν το 21,4% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,7% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).
 


Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,2% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαρτίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,0% έναντι 65,6%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 64,5% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 67,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ (βλ. γράφημα 4).
Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS