Τιτάν: Με 5,88% στα δικαιώματα ψήφου η FMR LLC

Τιτάν: Με 5,88% στα δικαιώματα ψήφου η FMR LLC
Στο 5,88% ανέρχεται το ποσοστό της FMR LLC στα δικαιώματα ψήφου της Τιτάν
Στο 5,88% ανέρχεται το ποσοστό της FMR LLC στα δικαιώματα ψήφου της Τιτάν, μετά την απόκτηση 161.035 κοινών μετοχών της εταιρείας.
H FMR LLC, με την από 7/5/2019 δήλωσή της σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006, γνωστοποίησε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 25/4/2019 έως 6/5/2019, προέβη στην απόκτηση 161.035 κοινών μετοχών της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν (η Εταιρία), ως εξής:


Η κατανομή των μετοχών των εταιριών που ελέγχονται από την FMR LLC, μητρική, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:


Στις 6/5/2019, η FMR LLC κατείχε 4.532.870 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,88% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS