Motor Oil: Στις 5 Ιουνίου 2019 η ετήσια Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. και διάθεση μερίσματος για τη χρήση 2018

Motor Oil: Στις 5 Ιουνίου 2019 η ετήσια Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. και διάθεση μερίσματος για τη χρήση 2018
Η εκλογή νέου Δ.Σ. και η διάθεση μερίσματος για τη χρήση 2018 θα βρεθούν στο επίκεντρο της ετήσιας Γ.Σ. των μετόχων της Motor Oil, που θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2019
Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η διάθεση μερίσματος για τη χρήση 2018 θα βρεθούν στο επίκεντρο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Motor Oil, που θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/5/2019) η εταιρεία.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5 η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2018
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος
4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017
5. Έγκριση διάθεσης Κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2018
6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2019
8. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018
9. Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2018 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων
10. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018
11. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Νόμο 4548/2018
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος).

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS