Κρητών Άρτος: Διαγραφή μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Κρητών Άρτος: Διαγραφή μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
Μετά τη διαγραφή των μετοχών και έως 30/6/2019 οι συναλλαγές θα γίνονται εξωχρηματιστηριακά
Τη διαγραφή των μετοχών της από την Εναλλακτική Αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοίνωσε η εταιρεία Κρητών Άρτος.
Ειδικότερα, με βάση την από 26.03.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και την από 10.05.2019 απόφαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 22.05.2019 θα παύσει οριστικά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την 24.05.2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα αφαιρεθούν από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας SWITZGROUP ΕΥΡΩΠΗΣ LTD προτίθεται να προβαίνει στην εξαγορά των μετοχών διασποράς που τυχόν προσφερθούν μέχρι την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.
Μετά τη διαγραφή των μετοχών και έως 30/6/2019 οι συναλλαγές θα γίνονται εξωχρηματιστηριακά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS