Εθνική Πανγαία: Διορισμός νέου μέλους στην Επενδυτική Επιτροπή του Δ.Σ.

Εθνική Πανγαία: Διορισμός νέου μέλους στην Επενδυτική Επιτροπή του Δ.Σ.
Νέα σύνθεση στην Επενδυτική Επιτροπή της Εθνικής Πανγαία
Τον διορισμό νέου μέλους στην Επενδυτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε η Εθνική Πανγαία.
Ειδικότερα, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διόρισε με απόφασή του την 10.06.2019, με βάση τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, τον κο Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη ως νέο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κου Βασιλείου Μαστρόκαλου.

Κατόπιν αυτού, η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου Πρόεδρος
Κος Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου Μέλος
Κος Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου Μέλος
Κος Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου Μέλος
Κος Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Ιωάννη Μέλος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS