Creta Farms: Το εξώδικο του Κ. Δομαζάκη προς την PwC

Creta Farms: Το εξώδικο του Κ. Δομαζάκη προς την PwC
Οι τράπεζες θα αναλάβουν να κάνουν έλεγχο των οικονομικών της Creta Farms τα τελευταία 15 χρόνια
Το ρόλο της εταιρεία PwC που έχει αναλάβει τον ειδικό έλεγχο της εταιρείας Creta Farms αναζητά επί της ουσίας με το εξώδικο που απέστειλε στις 12 Ιουνίου, ο ενδιαφερόμενος κ. Κωνσταντίνος Δομάζακης, ο οποίος  επί  της  ουσίας με το εξώδικο αναζητεί  το τελικό πόρισμα της εταιρείας για την έρευνα που διεξήγαγε. αναφορικά με το ποσό των 11,6  εκατ. ευρώ.
Το εξώδικο παρουσιάζει σήμερα το bankingnews με τον κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη να θέτει ερωτήματα και την ίδια στιγμή αναμένει να λάβει απαντήσεις  για την  εντολή που έλαβε  η PwC για το χρόνο ολοκλήρωσης  της  έρευνας από την διοίκηση της Creta Farms.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιμένει διακαώς το τελικό  πόρισμα του ελέγχου έτσι ώστε να αναλάβει δράση ως εποπτεύουσα Αρχή.
Με βάση το εξώδικο προς την PwC η διαδικασία ελέγχου είναι ημιτελής ρίχνοντας  ευθύνες και στον Τάκη Δομαζάκη ο οποίος  όπως  αναφέρεται στην επιστολή ποτέ  δεν αρνήθηκε οτιδήποτε και συνέβαλλε από την πρώτη στιγμή στην ολοκλήρωση  του ειδικού ελέγχου, ο οποίος ακόμη είναι στον…αέρα.        
Η PwC έλαβε εντολή  ελέγχου στις 2Απριλίου και μέχρι τις 19 Απριλίου θα έπρεπε να  είχε καταθέσει το πόρισμα του ειδικού ελέγχου, με τη διοίκηση  της Creta Farms να δίνει άτυπη παράταση έως τις 23 Απριλίου ενώ η ελεγκτική  εταιρεία έβαλε ως  ημερομηνία παράδοσης την 3η Μαΐου 2019.
Παρότι το ημερολόγιο δείχνει17 Ιουνίου, η PwC αναγνωρίζει ότι παρέδωσε μια ημιτελή έρευνα και κυρίως δεν φθάνει στον τελικό της στόχο που ήταν  η διερεύνηση των 11,6  εκατ. ευρώ.
Η εργασία ελέγχου είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Τάκη Δομαζάκη από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας όπως αποκαλύπτεται  από το εξώδικο ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακόμη αναμένει την αξιολόγηση της έρευνας από το διοικητικό συμβούλιο της Creta Farms , η οποία να σημειωθεί θα κρίνει την επαναφορά των μετοχών προς διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης όπως προκύπτει από το εξώδικο δίνει την συγκατάθεση του έτσι ώστε να υπάρξει το πολυπόθητο αποτέλεσμα.
Ακόμη προκύπτει ότι έχει ήδη δώσει τα ίδια στοιχεία στην διάθεση των τραπεζών οι οποίες είναι πρόθυμες να διενεργήσουν ενδελεχή διαχειριστικό  έλεγχο για τα τελευταία 15 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.
Τέλος να σημειωθεί ότι ασφαλείς πληροφορίες  αναφέρουν ότι η  έρευνα  της PwC  επιβεβαιώνουν του ισχυρισμούς του κ.Τάκη Δομαζάκη ότι πράγματι είναι πιστωτής  της εταιρείας καθώς έβαλε στο ταμείο της  εταιρείας  το ποσό  των 10,2 εκατ. ευρώ  για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού πήγαν  τα 10 εκατ. ευρώ και   το ποσό των 200.000  ευρώ πιστώθηκε  ως ρευστό  στην εταιρεία.         
 
Ακολουθεί το Εξώδικο  προς την PwC
 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΜΑΖΑΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, κατοίκου Ρεθύμνου, περιοχή Αγ. Μάρκου – Μυσσίρια, με Α.Φ.Μ. 029638341.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E., που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 268, Χαλάνδρι.
 
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019
 
Επί της εξωδίκου που μου απηύθυνε η εταιρεία σας δια των στελεχών της κ.κ. Κ. Π και Μ. Π και των όσων διαλαμβάνονται σ’ αυτήν, εκθέτω τα εξής κάτωθι:
α. Καταρχήν, αναφέρετε χαρακτηριστικά ότι συνεχίζεται η διερεύνηση αναφορικά με την από 2/04/2019 επιστολή μου προς τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ. 
Δεν με ενημερώνετε όμως σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται ούτε πώς συνεχίζεται η έρευνα αυτή, δεδομένου ότι η εντολή που σας είχε απευθυνθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας ήταν περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ήτοι, μέχρι 19/04/2019 κατά την απόφαση του οργάνου διοίκησης της εταιρείας και μέχρι 23/04/2019 κατόπιν της άτυπης παράτασης που εσείς θέσατε και τελικά, στις 3/05/2019, μετά τη δημοσίευση μάλιστα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (με διατύπωση δικής μου επιφύλαξης για την ορθότητά τους), εσείς παραδώσατε στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ μία «έκθεση ελέγχου» αφενός με συμπεράσματα και αφετέρου με εκκρεμότητες, παρά την εξαγωγή όμως συμπερασμάτων.
Στην έκθεσή σας αυτή ζητάτε επιβεβαιώσεις από τραπεζικά ιδρύματα και μάλιστα, κατά τρόπο που εκ των πραγμάτων δεν είναι εφικτός (ενδεικτικά ζητάτε επιβεβαίωση ότι τα χρήματα εκ των προσωπικών μου επιταγών είναι εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση με διαφορά λίγων μόλις λεπτών τραπεζικών επιταγών δια των οποίων αποπληρώθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ), τουλάχιστον εξ όσων απαντήσεων έλαβα από τις τράπεζες, ενώ, από την άλλη, ουδέποτε κατά τη διενέργεια του ελέγχου από την εταιρεία σας, κατά το χρονκό διάστημα μεταξύ της 11ης Απριλίου 2019 και μέχρι την κατά τα ως άνω παράδοση της έκθεσής σας στην περί ης ο λόγος εταιρεία επικοινωνήσατε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί μου, για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων. 
Αυτά δε, παρά το γεγονός ότι, όπως ομολογείτε στην εξώδικο που μου απευθύνατε, το εναρκτήριο έναυσμα του ελέγχου ήταν η από 2/04/2019 επιστολή μου προς τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας KPMG και τα όσα περιέχονται σ’ αυτήν.  Σπεύσατε όμως να εκδώσετε πόρισμα με εκκρεμότητες, χωρίς προηγούμενα να ζητήσετε τη συμπλήρωσή τους. 
Δεν τίθεται λοιπόν καν θέμα δικής μου σύμπραξης, εφόσον ουδέν μου ζητήθηκε προς συμπλήρωση στοιχείων που απαιτούνταν για τη διενέργεια του ελέγχου.
Μέχρι και σήμερα δεν έχω αντιληφθεί γιατί παραδώσατε έκθεση ημιτελή και από πού προβλέπεται αυτό σε διαδικασία ειδικού ελέγχου τέτοιας σπουδαιότητας λόγω και του ύψους του χρηματικού ποσού που αφορά και του συνολικού διακυβεύματος για τη μετοχική μου ιδιότητα και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης.    
β.Η έκθεσή σας λοιπόν αυτή και τα «συμπεράσματα» που περιέχει διέρρευσαν στον τύπο και το ελλιπές έργο που παραδώσατε (και το ομολογείτε με την εξώδικό σας, εφόσον αναφέρετε ότι συνεχίζεται η διερεύνηση) ήταν ο θεμέλιος λίθος για την εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ να δηλώσει προς πάσα κατεύθυνση και προς τις εποπτικές της εισηγμένης εταιρείας Αρχές ότι δήθεν ουδέν προέκυψε από τον έλεγχο επιβεβαιωτικό των δικών μου ισχυρισμών.
Δεδομένων των εκκρεμοτήτων της έκθεσής σας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της περί ης ο λόγος εποπτευόμενης εταιρείας, με την οποία να αξιολογείται το περιεχόμενο της έκθεσής σας.  Επειδή, δε, τέτοια αξιολόγηση δεν έγινε, η μετοχή της εταιρείας εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης.
Κάνοντας χρήση αυτής της έκθεσής σας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απέπεμψε από τη θέση του εκτελεστικού μέλους και μου έθεσε τελεσίγραφα περί παροχής στοιχείων μέχρι 9 άλλως μέχρι 13 Μαίου 2019.  Και τώρα, 10 Ιουνίου 2019 εσείς μου ζητάτε συναίνεση, για να κάνετε χρήση στοιχείων που ήδη από 29 Μαίου 2019 σας γνωστοποίησα ότι έχουν περιέλθει στην κατοχή μου, επειδή εγώ κινήθηκα και όχι επειδή ουδείς ζήτησε οτιδήποτε από εμένα σχετικά.
γ.Αν όμως κάνουμε μία υπόθεση εργασίας και δούμε την ανάστροφη πορεία των πραγμάτων, τότε, εφόσον είχατε ζητήσει τις συμπληρώσεις που ήταν αναγκαίες, θα είχατε λάβει παράταση της εντολής διεξαγωγής ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα είχατε ζητήσει τη συνδρομή μου και με στοχευμένο αίτημα προς την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., θα είχαμε λάβει νωρίτερα τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία και θα είχατε επεξεργασθεί και θα είχατε καταλήξει στα προφανή συμπεράσματα ακολουθώντας την πορεία του χρήματος.  Τα δε οριστικά πλέον και χωρίς εκκρεμότητες συμπεράσματα θα ανακοινώνονταν από την εταιρεία και εμένα προς κάθε αρμόδια Αρχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  Θα πρέπει να δικαιολογήσετε πλέον και εσείς ειδικά προς πάσα κατεύθυνση γιατί ο ειδικός έλεγχος με τον οποίο η εταιρεία σας ήταν επιφορτισμένη είχε τέτοιο τέλος και τώρα, παντελώς άκαιρα, συνεχίζεται η διερεύνηση.
δ. Πέραν των ανωτέρω και ανεξάρτητα από αυτά, στη μακρά και δύσκολη πορεία μου στα εταιρικά δρώμενα από την 25η Απριλίου 2019 μέχρι και σήμερα, πληροφορήθηκα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε τη διεξαγωγή αυτού του ελέγχου δεν είχε νόμιμη σύνθεση, καθώς είχε παραιτηθεί ήδη από 2/04/2019 ένα μέλος αυτού και η παραίτησή του αυτή δεν γνωστοποιήθηκε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κατά νόμο.
ε. Σήμερα, λοιπόν, η εταιρεία σας, μετά από όλα αυτά, επανέρχεται και κάνει λόγο για συνέχιση της διερεύνησης και μου ζητά συναίνεση για χρήση των προσωπικών μου στοιχείων στα πλαίσια αυτής.  Επί του αιτήματός σας αυτού λοιπόν, θέτω τα εξής:
-Αναμένω καταρχήν να μου γνωστοποιήσετε με επίσημο τρόπο την εντολή συνέχισης της διερεύνησης, καθώς έχω άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον να γνωρίζω την ακριβή περιγραφή αυτής και το χρόνο και τρόπο που σας γνωστοποιήθηκε, δεδομένου ότι δεν υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ σχετικά.
-Να μου γνωστοποιήσετε τα στοιχεία που έχετε λάβει από την εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, τα οποία, όπως αναφέρετε στην εξώδικό σας, τίθενται στη διάθεσή σας σταδιακά, προς συμπλήρωση προφανώς των εκκρεμοτήτων που αναφέρετε στην έκθεσή σας, δεδομένου και του γεγονότος ότι στο μεσοδιάστημα, η κα. Ελ. Χαλιώτη που ήταν επιφορτισμένη με το έργο της συλλογής στοιχείων και την αναφέρετε στην έκθεσή σας έχει ήδη παραιτηθεί από τη θέση της οικονομικής διευθύντριας που κατείχε, όπως και ο εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας κ. Ν. Τσομάκος.  Διότι, προφανώς και έχω δικαίωμα να διεξάγω παράλληλα σχετική έρευνα.
στ.Μετά τα ανωτέρω, είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε το θέμα της δικής μου συναίνεσης.
ζ.Σε κάθε περίπτωση, έχω ήδη θέσει τα ίδια στοιχεία στη διάθεση των τραπεζών, οι οποίες ήδη γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους για διενέργεια ενδελεχούς διαχειριστικού ελέγχου για την τελευταία 15ετία λειτουργίας της εταιρείας.  Οπότε, πλέον, θεωρώ ότι παρέλκει κάθε δική σας εμπλοκή, ειδικά μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα.
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου παραγγέλλεται ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα όπου αυτή απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
  
Ο ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ
     
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.grwww.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS