Η διάσωση α λα Μαρινόπουλος και η εξαφάνιση από το ΧΑ για την εταιρία Βαράγκης

Η διάσωση α λα Μαρινόπουλος και η εξαφάνιση από το ΧΑ για την εταιρία Βαράγκης
Βαράγκης: Τα περίεργα με το ομολογιακό των 7,4 εκατ. ευρώ και το έλλειμα ενημέρωσης της μειοψηφίας για τις επιπτώσεις υπαγωγής στα άρθρα 106β και δ του πτωχευτικού κώδικα
Στην εξαφάνισή της Βαράγκης από το Χρηματιστήριο οδηγεί η συμφωνία διάσωσης της εταιρίας που αποτελεί αντιγραφή της λύσης που δόθηκε στη Μαρινόπουλος. 
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η εταιρία στο ΧΑ «η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα έναντι τιμήματος 2.595 χιλ. Ευρώ και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της.
Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης, και στην συνέχεια η Εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί».
Ωστόσο η εταιρία δεν παρέχει στοιχεία ούτε για τον αγοραστή τμήματος του ενεργητικού αλλά και μέρους των υποχρεώσεων ενώ δεν ξεκαθαρίζεται πόσο ενεργητικό και πόσες υποχρεώσεις απομένουν μετά την κίνηση αυτή και αν θα προκύψει.
Το γεγονός αυτό εγείρει ζητήματα διαφάνειας της διαδικασίας καθώς οι επενδυτές της μειοψηφίας δεν έχουν λάβει γνώση ουσιωδών όρων της συμφωνίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 αναφέρεται πως «Στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας περιλαμβάνεται ποσό 7,4 εκ. € προοριζόμενο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αφορά σε έκδοση ΜΟΔ προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τις εταιρίες «Θεμιστοκλής Βαράγκης Μελέται-Κατασκευαί-Ανοικοδομήσεις Α.Ε», «Θήτα-Δέλτα Ανοικοδομήσεις Α.Ε» και προς τον Δημήτριο Βαράγκη συνολικού ύψους 3,4 εκ. € και τη χρηματοδότηση από τον βασικό χρηματοδότη της Εταιρίας προς τις εταιρίες «Θεμιστοκλής Βαράγκης Μελέται-Κατασκευαί-Ανοικοδομήσεις Α.Ε» και «Θήτα-Δέλτα Ανοικοδομήσεις Α.Ε» με ποσό ύψους 4,0 εκ. €. Η έκδοση του ΜΟΔ εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την 26.6.2015 και έχει παρουσιαστεί ως στοιχείο της καθαρής θέσης “ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου” με βάση μη ακυρώσιμες δεσμεύσεις που έλαβε η Εταιρία από τις εταιρίες «Θεμιστοκλής Βαράγκης Μελέται-Κατασκευαί-Ανοικοδομήσεις Α.Ε», «Θήτα-Δέλτα Ανοικοδομήσεις Α.Ε» και από τον Δημήτριο Βαράγκη για την συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει».
Ανατρέχοντας στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων δεν εμφανίζεται να προκύπτει πουθενά ότι ολοκληρώθηκε το ομολογιακό παρά το ότι ανακοινώθηκε από την εισηγμένη το Δεκέμβριο του 2016 ότι αλλά στα ίδια κεφάλαια τα 7,4 εκ ευρώ εμφανίζονται ως προοριζόμενα επί τέσσερα έτη για αύξηση κεφαλαίου πράγμα που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία και ταυτόχρονα χρεώνονται τόκοι μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 
Υπό αυτές τις συνθήκες το ερώτημα που τίθεται είναι αν τα 7,4 εκ ευρώ συμμετείχαν στο σχηματισμό του 80% των πιστωτών που υπέβαλαν στο δικαστήριο την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας συνδιαλλαγής αλλά και γενικότερα ποιο το πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας συνδιαλλαγής και οι επιπτώσεις του στους επενδυτές.
Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι η Βαράγκης κινείται σε ένα πέπλο μυστηρίου για τι ακριβώς δρομολογήθηκε και πως δρομολογήθηκε μέσω της συμφωνίας πιστωτών για τη διάσωσή της εταιρίας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
 www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS