Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Στις 3 Ιουλίου 2019 η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος

tags :
Motor Oil: Στις 3 Ιουλίου 2019 η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος
Στις 3 Ιουλίου 2019 θα καταβληθεί το υπόλοιπο μέρισμα, ύψους 0,95 ευρώ ανά μετοχή, στους μετόχους της Motor Oil
Στις 3 Ιουλίου 2019 θα καταβληθεί το υπόλοιπο μέρισμα, ύψους 0,95 ευρώ ανά μετοχή, στους μετόχους της Motor Oil, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού Ευρώ 1,30 ανά μετοχή για τη χρήση 2018.
Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρεία κατέβαλε ως προσωρινό μέρισμα ποσό Ευρώ 0,35 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2018.
Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2018 ανέρχεται σε Ευρώ 0,95 ανά μετοχή.
Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,095 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4603/2019, άρθρο 65 (ΦΕΚ Α' 48 /14.03.2019).
Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 διαμορφώνεται σε Ευρώ 0,855 ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 27 Ιουνίου 2019 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
Από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018.
Για την καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό.
Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - με τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες, για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) τον οποίο έχει δηλώσει ο μέτοχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμό 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, εφόσον δεν επιθυμεί την είσπραξη μέσω του/των χειριστή/των του. Αφορά μόνο τους μετόχους που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - για τους μετόχους οι οποίοι μέσω των χειριστών τους έχουν καταχωρήσει στο Σ.Α.Τ., σχετική ένδειξη ότι ανά χρηματική διανομή που πραγματοποιείται με κεφάλαια εξωτερικού δεν θα γίνεται χρήση οιουδήποτε δηλωμένου IBAN τραπεζικού λογαριασμού των οποίων είναι δικαιούχοι.
Η είσπραξη μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας αφορά και τους μετόχους της περίπτωσης 2 οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
4. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 από την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Για τις περιπτώσεις 3 και 4 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης