Χρηματιστήριο

Τιτάν: Πώληση 49.612 ιδίων μετοχών σε 11 δικαιούχους

tags :
Τιτάν: Πώληση 49.612 ιδίων μετοχών σε 11 δικαιούχους
Την πώληση 49.612 ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ανακοίνωσε η Τιτάν
Την πώληση 49.612 ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ανακοίνωσε σήμερα (20/6/2019) η Τιτάν.
Ειδικότερα, η A.E. Τσιμέντων Τιτάν (η Εταιρία) γνωστοποιεί ότι σε υλοποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, που θεσπίστηκε με την από 20.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις σχετικές από 20.6.2014, 19.6.2015,22.3.2017, 23.5.2018 και 20.3.2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία προέβη στις 20.6.2019 στην πώληση 49.612 κοινών ιδίων μετοχών της σε 11 δικαιούχους που άσκησαν τα σχετικά δικαιώματά τους, με τιμή διάθεσης 10 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι με συνολικό τίμημα 496.120,00 ευρώ.
Οι πωληθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Μετά την παραπάνω πώληση, οι ίδιες κοινές μετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε 4.577.717 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,94% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης