Η κίνηση ματ του Γιάννη Μπενίση και η αποτίμηση του έργου που αφήνει στην ΕΥΔΑΠ ως CEO

Η κίνηση ματ του Γιάννη Μπενίση και η αποτίμηση του έργου που αφήνει στην ΕΥΔΑΠ ως CEO
«Κρίνετε με αντικειμενικά μετά τις εκλογές»
Επιχειρηματικά σωστή κίνηση που δεν περιορίζει την λειτουργία της εταιρείας κρίνουν στελέχη της αγοράς την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Ι. Μπενίση να μην παραιτηθεί από την θέση του αλλά να αξιολογηθεί από το Υπερταμείο, μετά τις εκλογές.
Να σημειωθεί ότι στις 26 Ιουνίου λήγει η θητεία των μελών του Δ.Σ. και των οργάνων της ΕΥΔΑΠ και ο κ. Μπενίσης έθεσε υπόψη του Υπερταμείου "το ενδεχόμενο κακόβουλης επικοινωνιακής διαχείρισης, την παρούσα χρονική περίοδο, πιθανής εκ νέου τοποθέτησής του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ”.
Μάλιστα όπως ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή του "μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η ενδεχόμενη εκ νέου τοποθέτησή του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου να μην αντιμετωπιστεί ως το αποτέλεσμα αντικειμενικής αξιολόγησης, αλλά να συσχετιστεί με την προσωπική του ζωή και τις πολιτικές του απόψεις”.
Ως εκ τούτου η αξιολόγηση του κ. Μπενίση μετά τις εκλογές είναι μία κίνηση, η οποία θεωρείται ότι διασφαλίζει στο ακέραιο την σωστή και αντικειμενική αποτίμηση του έργου πέρα από πολιτικές αγκυλώσεις.
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία κατάφερε μέσα στο 2018 να παρουσιάσει ενισχυμένους δείκτες αποδοτικότητας χάρη στη μείωση των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 6%.
Επίσης, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ (+14,2%) και διαμορφώθηκαν στα 96,7 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του EBITDA margin στο 30% από 25,9% το 2017.
Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά κατά 21%, διαμορφωμένα στα 80,3 εκατ. ευρώ από 66,5 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ και τα Κέρδη μετά από Φόρους παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 10%, στα 48 εκατ. ευρώ από 43,5 εκατ. ευρώ το 2017.
Τέλος, οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμειακές Εισροές για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ σε 112,3 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές της Επιχείρησης (Free Cash Flows to the Firm) για τον Όμιλο, διαμορφώθηκαν στα 108,8 εκατ. ευρώ από 64,5  εκατ. ευρώ το 2017.
Παράλληλα εφαρμόστηκαν νέες καινοτόμες τεχνολογίες σε θέματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε σε θέματα έξυπνων μετρητών, αυτοματοποιημένων συστημάτων ποιοτικού ελέγχου λυμάτων, εξοικονόμησης ενέργειας κ.α.
Η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του Δημόσιου Τομέα στην οποία απονεμήθηκε η υψηλή διάκριση Αριστείας «Committed to Excellence – 2 Star» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EFQM), ενώ η Εταιρεία έχει βραβευθεί κατά τη διάρκεια της θητείας μου για καινοτόμες ενέργειες όπως το έργο του Διοικητικού Εκσυγχρονισμού, της Ενοποίησης Συστημάτων της Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δεδομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας κ.α.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων, η ΕΥΔΑΠ σχεδίασε και υλοποίησε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, με το οποίο παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων όλων των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας, διαμορφώνοντας ένα νέο, πλήρως αυτοματοποιημένο και πιο λειτουργικό περιβάλλον.
Πρόκειται για μια σύγχρονη διαδικτυακή εφαρμογή (web application) μέσω της οποίας οι χρήστες υποβάλλουν τα στοιχεία σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Τα στοιχεία αυτά επικυρώνονται, αξιολογούνται και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων και στη συνέχεια αυτά εξάγονται αυτόματα και οπτικοποιούνται μέσω ενός από τα πλέον σύγχρονα λογισμικά οπτικοποίησης.
Συνολικά, από τις περίπου 150 οργανωτικές μονάδες της ΕΥΔΑΠ, τέθηκαν 1.050 επιχειρησιακοί στόχοι, από τους οποίους οι 560 έχουν ολοκληρωθεί.
Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, υιοθέτησε κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης που συναντώνται στον ιδιωτικό τομέα, όπως η διαβούλευση του οργανογράμματος εσωτερικά σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας της Εταιρείας, η αξιολόγηση υψηλόβαθμων στελεχών (Γενικοί Διευθυντές) από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο και η εφαρμογή διοίκησης μέσω στοχοθεσίας.
Στόχος ήταν η αποκομματικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και η αξιοκρατία.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS