Μυτιληναίος: Πώληση 21.249 μετοχών από την Eurobank

Μυτιληναίος: Πώληση 21.249 μετοχών από την Eurobank
Στην πώληση 21.249 μετοχών της εταιρείας Μυτιληναίος, συνολικής αξίας 213.345 ευρώ, προέβη η Eurobank
Στην πώληση 21.249 μετοχών της εταιρείας Μυτιληναίος, συνολικής αξίας 213.345 ευρώ, προέβη η Eurobank, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Μυτιληναίος Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η Eurobank Ergasias A.Ε., νομικό πρόσωπο έχον στενό δεσμό με τον κ. Χρυσικό Γεώργιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 24.6.2019 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, προέβη την 19.6.2019 σε πώληση 10.249 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 102.490,00 ευρώ.
Η Μυτιληναίος Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η Eurobank Ergasias A.Ε., νομικό πρόσωπο έχον στενό δεσμό με τον κ. Χρυσικό Γεώργιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 24.6.2019 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, προέβη την 20.6.2019 σε πώληση 11.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 110.855,00 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS