ΕΥΔΑΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. - Πρόεδρος η κα Θεοδώρα Βαρβαρίγου

ΕΥΔΑΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. - Πρόεδρος η κα Θεοδώρα Βαρβαρίγου
Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ
Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοίνωσε σήμερα (27/6/2019) η ΕΥΔΑΠ.
Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά την εκλογή των εννέα (9) νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους Μετόχους της πλειοψηφίας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2019, με πενταετή θητεία, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και λήγουσα στις 28.06.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε σήμερα στις 27 Ιουνίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό Μέλος
2. Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
3. Αναστάσιος Τόσιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος
4. Αικατερίνη Μπερίτση, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
5. Αλέξανδρος Νασούφης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
6. Άγγελος Αμδίτης, Μη εκτελεστικό Μέλος
7. Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
8. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος
9. Αλέξανδρος Πουλιάσης, Μη εκτελεστικό Μέλος
10. Χρήστος Μηστριώτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
13. Γεώργιος Αλεξανδράκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Οι κ.κ. Χρήστος Μηστριώτης και Παναγιώτης Σκουλαρίκης έχουν εκλεγεί από την Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (11 Ιουνίου 2018) με θητεία έως την 11η Ιουνίου 2023, ενώ οι κ.κ. Εμμανουήλ Αγγελάκης και Γεώργιος Αλεξανδράκης είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ με θητεία λήγουσα στις 6 Ιουλίου 2022.
Ο κ. Αλέξανδρος Πουλιάσης εκλέχθηκε κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών στο Μέτοχο της πλειοψηφίας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» σύμφωνα με το εδαφ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016

bankingnews.gr

BREAKING NEWS