Ξεκινά το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων «Ηλέκτρα», ύψους 500 εκατ. ευρώ

Ξεκινά το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων «Ηλέκτρα», ύψους 500 εκατ. ευρώ
Έχουν ήδη επιλεγεί 12 projects, το κόστος υλοποίησης των οποίων ανέρχεται στα 57 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε του πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ για την εφαρμογή του.
Όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, με προοπτική αύξησης.
Με την εκκίνησή του, έχουν επιλεγεί 12 ώριμα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, περίπου 57 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αρχίσουν να χρηματοδοτούνται άμεσα.
Στη συνέχεια, θα βγουν ανοιχτές προσκλήσεις προς όλους τους φορείς, ώστε να υποβάλουν μελέτες διεκδικώντας από το πρόγραμμα κονδύλια για έργα.
Βασικός σκοπός του «Ηλέκτρα» είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτηρίου, στα διάφορα συστήματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης και του ελέγχου της στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται.

Χρηματοδότηση από ΠΔΕ και ΕΤΕπ

Η χρηματοδότηση των έργων πραγματοποιείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με πόρους του ΠΔΕ και της ΕΤΕπ.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή του δημόσιου κτιριακού αποθέματος, που αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού, στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η συνολική διάρκεια εφαρμογής του είναι η περίοδος 2019 -2025, με δυνατότητα παράτασης.
Βασικά κριτήρια για την επιλογή των έργων είναι η σκοπιμότητα στη βάση της τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων, η ωριμότητα υλοποίησης, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, καθώς και η οικονομική βιωσιμότητά τους.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS