Χωρίς διόδια η διέλευση των οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους - Ανοιχτά τα γραφεία Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων

Χωρίς διόδια η διέλευση των οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους - Ανοιχτά τα γραφεία Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων
Aνοιχτά σήμερα τα γραφεία Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών
Ελεύθερη, χωρίς την καταβολή διοδίων, είναι και σήμερα, Κυριακή 7 Ιουλίου, είναι η διέλευση των οχημάτων στους  αυτοκινητόδρομους της χώρας, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των ψηφοφόρων στον τόπο που θα ψηφίσουν.
Η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, σύμφωνα με σχετική απόφαση, θα ισχύει «μέχρι την ογδόη πρωινή (8.00 π.μ.) της 8ης Ιουλίου 2019».

Ανοιχτά σήμερα τα γραφεία ταυτοτήτων και διαβατηρίων

Παράλληλα, ανοιχτά είναι σήμερα τα Γραφεία Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ειδικότερα, τόσο τα Γραφεία Ταυτοτήτων, όσο και τα Γραφεία Διαβατηρίων (μόνο για παράδοση διαβατηρίων) θα είναι ανοικτά μέχρι τις 19:00.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης ή αντικατάστασης δελτίων ταυτότητας, θα εκδίδεται άμεσα, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη - Δικαιολογητικά.
Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, επίσης, είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS