Πλαστικά Κρήτης: Αγορά 3.926 μετοχών από τον κ. Μιχαήλ Λεµπιδάκη

Πλαστικά Κρήτης: Αγορά 3.926 μετοχών από τον κ. Μιχαήλ Λεµπιδάκη
Την αγορά 3.926 µετοχών από τον κ. Μιχαήλ Λεµπιδάκη, διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας, ανακοίνωσε η Πλαστικά Κρήτης
Την αγορά 3.926 µετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 47.233,00 ευρώ, από τον κ. Μιχαήλ Λεµπιδάκη, διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα (10/7/2019) η Πλαστικά Κρήτης.
Ειδικότερα, η Εταιρία Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ, σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι:
O κύριος Μιχαήλ Λεµπιδάκης, ∆/νων Σύµβουλος της Εταιρίας, προέβη στις 09/07/2019, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε αγορά 3.926 κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας 47.233,00 ευρώ.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS