Προβόπουλος: Η μάχη για την εξυγίανση της Ελλάκτωρ συνεχίζεται αλλά δεν έχει ακόμα κριθεί

Προβόπουλος: Η μάχη για την εξυγίανση της Ελλάκτωρ συνεχίζεται αλλά δεν έχει ακόμα κριθεί
Η μάχη για την εξυγίανση της Ελλάκτωρ συνεχίζεται εντατικά αλλά δεν έχει ακόμα κριθεί.
Μπορεί να έχουμε κάνει πολλά μέσα σε ένα και μόνον χρόνο, ωστόσο το πλήθος των αλλαγών που πρέπει ακόμη να υλοποιηθούν, παραμένει μεγάλο.  
Μοναδικός μας στόχος είναι η οριστική επιστροφή του Ομίλου στη δημιουργία μακροχρόνια υγιούς αξίας στους μετόχους μας.
Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάκτωρ, Γιώργος Προβόπουλος, κατά την ομιλία του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία έκανε και έναν απολογισμό των όσων έχουν γίνει ένα χρόνο τώρα.
"Όπως ανέφερε, πριν από έναν χρόνο περίπου, σε αυτήν εδώ την αίθουσα,  η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μέσω μίας πρωτόγνωρης για τα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα δημοκρατικής διαδικασίας, προχώρησε σε μία εκ βάθρων αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, του τρόπου διοίκησής του και της στρατηγικής του.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από ανεξάρτητα μέλη με διαφορετικές επαγγελματικές καταβολές, εξελέγη με συγκεκριμένη εντολή: να μετασχηματίσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε ένα Όμιλο σύγχρονο, αποτελεσματικό, εναρμονισμένο με τις διεθνώς άριστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης".
Κάνοντας σήμερα έναν απολογισμό αυτού του πρώτου χρόνου της νέας Διοίκησης, ο Προβόπουλος έκανε δύο διαπιστώσεις:
"Πρώτον, η εικόνα του Ομίλου που αντικρίσαμε, κατά βάση μας απογοήτευσε.
Ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών της χώρας είχε δυστυχώς εγκλωβιστεί για χρόνια σε ένα φαύλο κύκλο στασιμότητας και εσωστρέφειας,  ο οποίος, αν δεν διακόπτονταν, θα οδηγούσε τον Όμιλο, αργά ή γρήγορα, αλλά μετά βεβαιότητας, στην απόλυτη απαξίωση.
Δεύτερον, οι 12 αυτοί μήνες υπήρξαν μία μεγάλη δοκιμασία για όλους:
- Δοκιμασία για τον Οργανισμό, που κλήθηκε να εγκαταλείψει κατεστημένες πρακτικές και νοοτροπίες.
- Δοκιμασία για τη Διοίκηση, που έπρεπε - παράλληλα με την καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον – να προωθήσει αλλαγές και τομές.
- Δοκιμασία για τους εργαζόμενους που, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, κλήθηκαν να εμπιστευθούν νέα πρόσωπα, να ακολουθήσουν νέες διαδικασίες και να ανταποκριθούν σε νέα καθήκοντα κι απαιτήσεις.
Ήταν πραγματικά μία γεμάτη χρονιά στη διάρκεια της οποίας η νέα Διοίκηση εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της και στους τέσσερις βασικούς πυλώνες προτεραιότητας, που σας είχε προτείνει και εγκρίνατε πέρυσι.
Σε επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης, υπήρξε μία σημαντική αναβάθμιση με το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει επί μακρόν σχεδόν δύο φορές κάθε μήνα για την προώθηση αλλαγών, σύμφωνα με τις επιταγές των πλέον δόκιμων διεθνώς αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.
Μεταξύ άλλων, το Δ.Σ. αποφάσισε:
α.    τη δημιουργία Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, καθώς και Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης,
β.    το σχεδιασμό της Πολιτικής Αποδοχών, που θέτουμε σήμερα υπόψη σας προς έγκριση,
γ.    την εκκίνηση των διαδικασιών για την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και τη σύνταξη Προγράμματος ουσιαστικής ενδυνάμωσης του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.    
Σε επίπεδο οργανωτικής δομής έγιναν, επίσης, μεγάλα βήματα προόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ένας ευρύς κύκλος ενδυνάμωσης της Ομιλικής μας λειτουργίας στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο, με την προσέλκυση από την αγορά αλλά και με την ανάδειξη μέσα από τους κόλπους της εταιρείας αξιόλογων, ικανών και έμπειρων στελεχών.  
Ειδικότερα, η επιτελική ομάδα των Ομιλικών υπηρεσιών ενισχύθηκε με την πρόσληψη 6 νέων στελεχών που ανέλαβαν καθήκοντα σε τομείς, όπου ο Όμιλος στο παρελθόν, δεν είχε δώσει την πρέπουσα βαρύτητα.
Έτσι, από τον Αύγουστο του 2018 και μετά, ο Όμιλος απέκτησε διαδοχικά Οικονομικό Διευθυντή, Επιχειρησιακό Διευθυντή, νέο Νομικό Σύμβουλο, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού  και Διευθυντή Πληροφορικής.  
Επιπλέον, συστηματοποιήθηκε η σύνταξη των επιχειρηματικών σχεδίων κατά τομέα δραστηριότητας, με πνεύμα όμως και φιλοσοφία Ομίλου, ώστε να αποφεύγονται άγονες αυτονομιστικές πρακτικές και να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων, κάτι το οποίο απέτρεπαν μέχρι πρόσφατα τα τεχνητά τείχη που είχαν υψωθεί στους επιμέρους τομείς, που λειτουργούσαν δίκην σιλό.
Όσον αφορά στην αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής, αναμφίβολα η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η συγχώνευση μέσω απορρόφησης της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μία διαδικασία που είναι κοντά και στην τυπική ολοκλήρωση και θα αποφέρει τα οφέλη, τα οποία σας έχουμε επικοινωνήσει.
Παράλληλα, προχωρήσαμε και στην υπογραφή Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών, που κατέχει ο Όμιλός μας στην Elpedison A.E., στο πλαίσιο της απλοποίησης της εταιρικής μας δομής και της αξιοποίησης μη βασικών συμμετοχών και παγίων.
Επιπρόσθετα, ξεκινήσαμε την υλοποίηση των επιμέρους σχεδίων αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική ανά κλάδο δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν αυστηρά μέτρα παρακολούθησης κι ελέγχου του κατασκευαστικού βραχίονα, ενώ συνεχίζουμε τις προσπάθειες για επιστροφή της ΑΚΤΩΡ στην κερδοφορία, ώστε ο κλάδος αυτός να μην απορροφά και εξανεμίζει τη θετική απόδοση των υπολοίπων δραστηριοτήτων.
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, και προκειμένου να ενδυναμώσουμε την ηγετική μας θέση, προχωρήσαμε στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 6,5% στην Αττική Οδό, ενώ διεκδικήσαμε επιτυχώς και την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου για 40 χρόνια.
Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πέρα από τη συγχώνευση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπει την κατασκευή 5 νέων αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 196 MW μέχρι το τέλος του έτους, ώστε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Κλάδου να προσεγγίσει τα 500 MW, από 296 MW που είναι σήμερα.
Στον τομέα του Περιβάλλοντος, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την οριστική επίλυση των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος και τη συνέχιση της θετικής οικονομικής πορείας της ΗΛΕΚΤΩΡ.
Παραχωρήσεις, Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν τις τρεις βασικές μηχανές ανάπτυξης του Ομίλου.
Η επιστροφή επομένως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην κερδοφορία βασίζεται μεσοπρόθεσμα σε αυτούς τους τρεις κλάδους, μολονότι σε αυτήν την ενδιάμεση φάση η ομιλική κερδοφορία εξαρτάται καθοριστικά από την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών για εξυγίανση του Κατασκευαστικού Κλάδου.
Σήμερα μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα πως, παράλληλα με τις δικές μας προσπάθειες για επιστροφή του Ομίλου σε βιώσιμη κερδοφορία, και η χώρα εισέρχεται σε μία πιο αισιόδοξη πορεία, ικανή να προσφέρει καλύτερες προοπτικές στις εγχώριες επιχειρήσεις.
Μπορούμε να ελπίζουμε επομένως βάσιμα πως η τραυματισμένη αξιοπιστία της χώρας θα αποκαθίσταται σταδιακά, ώστε να βελτιωθεί το αρνητικό σήμερα επενδυτικό κλίμα και να φέρει την Ελλάδα σε μονοπάτι βιώσιμης οικονομικής προόδου και ευημερίας.
Όπως η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έτσι κι η Ελλάδα, πρέπει να αφήσει πλέον πίσω τις  στείρες πρακτικές του παρελθόντος, τις αναχρονιστικές λογικές, την εμμονή στο εύκολο και ευκαιριακό και να πάρει γενναίες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για το μέλλον της.
Η επιτυχής διακυβέρνηση της χώρας, όπως άλλωστε και η εταιρική διακυβέρνηση, απαιτεί υπευθυνότητα, σεβασμό στους θεσμούς, κλίμα συναίνεσης, συνέπεια, σοβαρότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια", πρόσθεσε.

Τι περιλαμβάνει η agenda του ΔΣ

Η μέχρι σήμερα πορεία μας στην προσπάθεια για ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στον Όμιλο αυτό ακριβώς πιστοποιεί ότι η Ελλάκτωρ πορεύεται με αυτό το δόγμα.
"Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι στην agenda του Δ.Σ. θα βρεθούν σύντομα:
α.    Η αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
β.    Η επανεξέταση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
γ.    Ο εμπλουτισμός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας
Πιο αναλυτικά και ειδικά ως προς την Κανονιστική Συμμόρφωση, στην οποία έχουμε εστιάσει την προσοχή μας, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος εκπονεί προτάσεις για την ενίσχυση του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.
Οι προτάσεις του συμβούλου θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εγκρίνει προσεχώς το σχετικό Πρόγραμμα Δράσης και μετά τη σχετική έγκριση θα προχωρήσουμε στην  αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και του Προγράμματος Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Προετοιμαζόμαστε, τέλος, για την εκπόνηση Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών, στη βάση ενός ηλεκτρονικού συστήματος αναφορών και καταγγελιών, καθώς και την εκπόνηση της Πολιτικής Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη.
Όπως αντιλαμβάνεστε, οι ενέργειες αυτές θα έχουν ευεργετική επίδραση στα ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και αποτελούν μία ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή έναντι κακώς κειμένων του παρελθόντος.
Το πόσο ισχυρή είναι η Εταιρική Διακυβέρνηση ενός Οργανισμού αντικατοπτρίζεται πρωτίστως στη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του.
Στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ– και με τη δική σας ψήφο – έχει από πέρυσι εκλεγεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εξέχοντα πρόσωπα, προσωπικότητες με εκτεταμένη εμπειρία και δεξιότητες, με ποικιλομορφία σε όρους φύλου και ηλικίας, με την πλειοψηφία των μελών να είναι ανεξάρτητα, με διαχωρισμένους τους ρόλους Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
Πέρα όμως από τη σύνθεση, η ίδια η λειτουργία του Διοικητικού μας Συμβουλίου έχει αναβαθμιστεί ριζικά. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενεργό σώμα που συνεδριάζει πολύ συχνότερα και αφιερώνει πολύ χρόνο, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι οι πλέον πρόσφορες.
Αντίστοιχα, σε επίπεδο Επιτροπών, και σε συνέχεια της δημιουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και της Επιτροπής Αμοιβών τον Ιούλιο του 2018, προχωρήσαμε τον Φεβρουάριο του 2019 στην ενοποίηση των δύο επιτροπών σε μία, δημιουργώντας την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών. Έτσι θα υπάρχει ενιαία σφαιρική αντιμετώπιση ως προς την επιλογή αλλά και την ανταμοιβή των διευθυντικών στελεχών.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η εκπόνηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τίθεται σήμερα σε ψηφοφορία για την έγκρισή σας, ενώ προχωράμε στην εκπόνηση της Πολιτικής Ανάδειξης Υποψηφίων μελών ΔΣ εξασφαλίζοντας τους όρους με τους οποίους η Εταιρική Διακυβέρνηση στον Όμιλο θα έχει συνέχεια και συνέπεια.
Τον Φεβρουάριο του 2019 αποφασίσαμε τη δημιουργία Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την ενσωμάτωση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στην ήδη υπάρχουσα Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Το γεγονός αυτό αντανακλά το πόσο στενά συνυφασμένες είναι πλέον για εμάς οι έννοιες της αυτορρύθμισης και της ανάληψης δεσμεύσεων πάνω και πέρα από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία.
Η συγκεκριμένη Επιτροπή υποστηρίζεται επίσης από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο για την κατάλληλη διαμόρφωση των δράσεων του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Σήμερα μπορείτε να παραλάβετε σε έντυπη μορφή την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2018.  Η Έκθεση αυτή καταγράφει απολογιστικά τις δράσεις της εταιρείας κατά το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τη στροφή του Ομίλου προς αυστηρότερη λογοδοσία, πιο διαφανή αλληλεπίδραση με τους συμμετόχους του, ισχυρότερη εταιρική διακυβέρνηση, αλλά και προς μία επιχειρηματική στρατηγική πιο εστιασμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ για χρόνια είχε ουσιαστική συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία, προσφέροντας ένα ασφαλές και δίκαια αμειβόμενο εργασιακό πλαίσιο, προστατεύοντας το περιβάλλον και υποστηρίζοντας οικονομικά κοινωνικές δράσεις.
Στόχος μας είναι το 2019 να συστηματοποιήσουμε τις προσπάθειές μας σε όλους αυτούς τους τομείς, αυξάνοντας το οικονομικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας και πολλαπλασιάζοντας την αξία που η δραστηριότητά μας δημιουργεί για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση μέσα στο 2019, από την αρμόδια Επιτροπή, μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, με σαφείς στόχους και προτεραιότητες για το περιβάλλον, την κοινωνία, την αγορά και τους εργαζομένους μας", ανέφερε ο Προβόπουλος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η μάχη για την εξυγίανση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεχίζεται εντατικά αλλά δεν έχει ακόμα κριθεί. Μπορεί να έχουμε κάνει πολλά μέσα σε ένα και μόνον χρόνο, ωστόσο το πλήθος των αλλαγών που πρέπει ακόμη να υλοποιηθούν, παραμένει μεγάλο.  Μοναδικός μας στόχος είναι η οριστική επιστροφή του Ομίλου στη δημιουργία μακροχρόνια υγιούς αξίας στους μετόχους μας", κατέληξε ο κ. Προβόπουλος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS