Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στο 66,20% ανήλθε το ποσοστό της Agrotechnics

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στο 66,20% ανήλθε το ποσοστό της Agrotechnics
Στο 66,20% αυξήθηκε το ποσοστό της Agrotechnics στην Αγροτικός Οίκος Σπύρου
Στο 66,20% αυξήθηκε το ποσοστό της Agrotechnics στην Αγροτικός Οίκος Σπύρου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ (εφεξής η “Εταιρία”), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν της από 9.7.2019 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία “AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD” ( νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από τον κ. Γεώργιο Σπύρου ), καθώς και από τον Γεώργιο Σπύρου (υπόχρεο πρόσωπο) ότι η “ AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD” ιδιοκτήτρια 11.015 μετοχών της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 0,039% απέκτησε την 6η Φεβρουαρίου 2019 δια αγοράς 2.417.980 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 8,50% και την 4η Ιουλίου 2019 δια εισφοράς από τον κ. Γεώργιο Σπύρου 16.396.089 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 57,65%.
Ως εκ τούτου η “AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD” κατέχει συνολικά 18.825.084 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 66,20%.
Κατόπιν των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγών, ο Γεώργιος Σπύρου ελέγχει πλέον 18.850.302 μετοχές της Εταιρίας, 25.218 άμεσα και 18.825.084 έμμεσα, δια της AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD, με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι συνολικό ποσοστό 66,24%.
Ουδεμία αλλαγή επήλθε στο συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει στην Εταιρεία ο κ. Γεώργιος Σπύρου.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3556/2007 και 3340/2005.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS