Πετρόπουλος: Αναβάθμιση από την ICAP σε «ΒΒ»

Πετρόπουλος: Αναβάθμιση από την ICAP σε «ΒΒ»
Η διαβάθμιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
Η εταιρεία «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ» ανακοίνωσε  την αναβάθμιση την πιστοληπτική της ικανότητας (credit rating) από την ICAP Group Α.Ε. και τη διαβάθμισή της από B σε ΒΒ.
Η διαβάθμιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από δυσμενής οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή.
Οι επιχειρήσεις με διαβάθμιση ΒΒ χαρακτηρίζονται από τα σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα, τη σταθερή πορεία και την ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά, τονίζει στην σχετική της ανακοίνωση η Πετρόπουλος.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS