Α+Β φροντίδα Υγείας στους Ειδικούς Φρουρούς της ΕΛΑΣ από τη ΜΙΝΕΤΤΑ

Α+Β φροντίδα Υγείας στους Ειδικούς Φρουρούς της ΕΛΑΣ από τη ΜΙΝΕΤΤΑ
Τι προβλέπει το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Με κεντρικό μήνυμα «η υγεία δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ανάγκη με ημερομηνία λήξης», το Σωματείο Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας διαθέτει στους Ειδικούς Φρουρούς ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλιστική με σκοπό την επιπλέον παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας, στους ανθρώπους της, που βρίσκονται σε συνθήκες συνεχούς κινδύνου.
Η ΜΙΝΕΤΤΑ, με τη  διαμεσολάβηση του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Φαραντούρη και τη συνεργασία του Ομίλου Ευρωκλινικής, δημιούργησε  το νέο Ομαδικό Πρόγραμμα για τα μέλη του σωματίου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία με μηνιαίο κόστος 15 ευρώ, τυγχάνουν της πληρέστερης υγειονομικής περίθαλψης.
Συγκεκριμένα, μπορούν, τόσο οι ίδιοι όσο και τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγοι, τέκνα), να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου παροχές υγείας που αφορούν Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  περίθαλψή, με ιδιαίτερα προνομιακά ασφάλιστρα, με τήσιο όριο κάλυψης 10.000 ευρώ με Επέκταση Ορίου Παροχής (σε περίπτωση σοβαρών ασθενειών ή ατυχήματος εν ώρα υπηρεσίας) 15.000 ευρώ.

Παρέχεται:

Συμμετοχή Ασφαλισμένου (μετά την υποχρεωτική χρήση ΕΟΠΥΥ): 20% (ελάχιστο: 150 ευρώ)
Νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο.  
Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα (έως 10 ημέρες) 50 ευρώ
Χειρουργικό επίδομα έως 1.500 ευρώ
Έναρξη ισχύος κάλυψης:
Ατυχήματα: 1η ημέρα
Ασθένειες: 91η ημέρα
Τα συμβαλλόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι: Ευρωκλινική, Ευρωκλινική παίδων, Βιοκλινική Αθηνών, Mediterraneo,  Γενική Κλινική Θες/νίκης και η κάλυψη αφορά Β θέση νοσηλείας.

Σε ότι αφορά την Πρωτοβάθμια περίθαλψη το συμβόλαιο προβλέπει:

Απεριόριστες δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις για Επείγοντα Περιστατικά, αποκλειστικά στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών των συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,  
Ιατρικές Επισκέψεις σε γιατρούς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων με χρέωση 10 ευρώ ανά επίσκεψη,
Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως 200 ευρώ ανά περίπτωση (σε περίπτωση που το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί το όριο των 200 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα χρεώνεται για το υπερβάλλον με τιμές κρατικού τιμοκαταλόγου),
Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις στα επείγοντα και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, καθώς και διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά, στην Ευρωκλινική Αθηνών, Mediterraneo, Βιοκλινική, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (σε ειδικότητες όπως Καρδιολόγος, Παθολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός κ.α., ανάλογα με το συμβαλλόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα).

 Για εξέταση από γιατρό ειδικότητας που δεν εντάσσεται στις παραπάνω παροχές και θα κληθεί για επείγον περιστατικό, ισχύει χρέωση:

(α) 50 ευρώ σε Ευρωκλινική, Ευρωκλινική Παίδων, Mediterraneo και Βιοκλινική Αθηνών,
(β) 40 ευρώ στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.  Ευρωκλινική Αθηνών Για ραντεβού με γιατρό: 10€
Για προγραμματισμένες Διαγνωστικές Εξετάσεις χωρίς τη χρήση ΕΟΠΥΥ, ο ασφαλισμένος θα χρεώνεται με προνομιακό τιμοκατάλογο βασισμένο σε τιμές κρατικού τιμοκαταλόγου. Για προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση ΕΟΠΥΥ, ο ασφαλισμένος θα έχει µηδενική συµµετοχή.

Για Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές Εξετάσεις εκτός Αθηνών / Θεσσαλονίκης ισχύουν τα κάτωθι, μέσω Πανελλαδικού Δικτύου Επαρχίας :
Απεριόριστες προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις με συμμετοχή 15 ευρώ
Προγραμματισμένες Διαγνωστικές Εξετάσεις (τιμές κρατικού τιμοκαταλόγου (ΦΕΚ) χωρίς την χρήση ΕΟΠΥΥ / μηδενική συμμετοχή με την χρήση ΕΟΠΥΥ).
Το τελικό κόστος για το προτεινόμενο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 15 € μηνιαίως κατ’ άτομο. Στην ασφάλιση μπορούν να υπαχθούν και τα προστατευόμενα μέλη των κυρίως ασφαλισμένων (σύζυγοι και τέκνα). Το αντίστοιχο κόστος ανέρχεται σε 15 € μηνιαίως για ένα προστατευόμενο μέλος και 35 € μηνιαίως για δύο ή περισσότερα προστατευόμενα μέλη.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS