Βιοκαρπέτ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 27 Αυγούστου 2019 για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 2 εκατ. ευρώ

Βιοκαρπέτ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 27 Αυγούστου 2019 για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 2 εκατ. ευρώ
Η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 2 εκατ. ευρώ θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Βιοκαρπέτ, στις 27 Αυγούστου 2019
Η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 2 εκατ. ευρώ θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Βιοκαρπέτ, που θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου 2019.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" που εδρεύει στη Λάρισα μετά την απόφαση που πήρε την 29/7/2019 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27/8/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 στα γραφεία της εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα , προκειμένου να αποφασίσουν επί του κάτωθι θέματος:
Θέμα: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 2.000.000,00 € εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS