Επιχειρήσεις

Q&R: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση η απόφαση περί της υποχρεωτικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

Q&R: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση η απόφαση περί της υποχρεωτικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου
Την αποχή λήψης αποφάσεως επί του θέματος της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, πρότεινε το Δ.Σ. της Quality & Reliability κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
Την αποχή λήψης αποφάσεως επί του θέματος της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη λήψη σχετικής απόφασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Quality & Reliability κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που διεξήχθη χθες (30/7).
Ειδικότερα, ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "Quality & Reliability Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία" και τον διακριτικό τίτλο "Quality & Reliability A.E." ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 30 Ιουλίου 2019, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 6.149.897 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 22,87% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996, 455.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως
1) Εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 44 του ν. 4449/2017), που αποτελείται από το μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Ιωάννα Ιακωβάκη και Ιωάννης Καλαντζάκης και από τους κ.κ. Λάσκαρη Στουγιαννίδη και Αγησίλαο Παναγάκο.
Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018, εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Η εποπτική αρχή ενημέρωσε προς τούτο την Εταιρεία.
Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την άποψη της εποπτικής αρχής, προς αποφυγή ακυροτήτων.
Συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αποχή λήψης αποφάσεως επί του θέματος της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών και να αποφασισθεί τούτο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οπότε και θα παρουσιαστούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία αυτής.
Έτσι, θα μπορέσει η Τακτική Γενική συνέλευση να αναπτύξει, να αναλύσει, να σχεδιάσει και εν τέλει να αποφασίσει περί της υποχρεωτικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
3) Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης